زیست تخمیر
خانه/زیست نیوز
زیست نیوز

زیست نیوز

تقدیر از همکاری سالانه ی بانک ملی از شرکت زیست تخمیر

تقدیر از همکاری سالانه ی بانک ملی از شرکت زیست تخمیر

اسپانسر پرده های بیمارستان مفید بخش اعصاب و روان اطفال

اسپانسر پرده های بیمارستان مفید بخش اعصاب و روان اطفال

آغاز فعالیت آقای دکتر سهیل سهیلی در شرکت زیست تخمیر به عنوان قائم مقام

آغاز فعالیت آقای دکتر سهیل سهیلی در شرکت زیست تخمیر به عنوان قائم مقام

بازدید ریاست محترم غذا و دارو ،آقای دکتر حیدر محمدی از رونمایی خط تولید پر خطر

بازدید ریاست محترم غذا و دارو ،آقای دکتر حیدر محمدی از رونمایی خط تولید پر خطر

رونمایی محصولات جدید شرکت زیست تخمیر

رونمایی محصولات جدید شرکت زیست تخمیر

افتتاحیه خط تولید پر خطر زیست تخمیر

افتتاحیه خط تولید پر خطر زیست تخمیر

واکنش رسانه ملی به افتتاحیه خط تولید پر خطر زیست تخمیر

واکنش رسانه ملی به افتتاحیه خط تولید پر خطر زیست تخمیر

مراسم تقدیر دکتر نظری به عنوان متخصص برتر پارک فناوری

مراسم تقدیر دکتر نظری به عنوان متخصص برتر پارک فناوری

ریزاندامگانی برای تمام فصول، خبرنگار پیشران

ریزاندامگانی برای تمام فصول، خبرنگار پیشران

معرفی کردن فناوران برتر1402

معرفی کردن فناوران برتر1402