خانه/فضای کار و تولید

فضای کار و تولید

سایت ۱
سایت ۲
سایت ۳

کارخانه / سه راه تهرانپارس معاونت اجرایی/ تولید فینیش/ZT1/ZT2/تولید بسته بندی/تولید APIP.B/تولید API Syn/معاونت کیفیت/معاونت تضمین کیفیت رگولاتوری/آزمایشگاه/برنامه ریزی/انبار/فنی مهندسی/BMS/بازرگانی/مسئول فنی/منابع انسانی/رستوران/خیاطی/انتظامات/خدمات/مدیر عامل/روابط عمومی/IT/پروژه/تحقیق و توسعه/پیمانکار

عکس اول
عکس دوم