دارو

ایبروتینیب
ایبروتینیب

بروکا® در دو دوز 140 و420 به شکل قرص خوراکی روکشدار حاوی ایبروتینیب به عنوان ماده فعال است، ایبروتینیب یک عامل ضد سرطان است که به عنوان یک مهار کننده قوی غیرقابل برگشت تیروزین کیناز عمل می‌کند.

زیموسیل200
زیموسیل200

زیموسیل® استیل سیستئین به صورت ساشه قابل حل در آب با طعم پرتقال در دو دوز مختلف 100 و 200 میلی گرم است. این فرآورده قابل مصرف برای نوزادان بالای یک ماه، همچنین بزرگسالان است.

زیموسیل 100
زیموسیل 100

کمک به خروج بهتر خلط هنگام سرفه کمک به رقیق شدن خلط ناشی از بیماری تنفسی قابل استفاده برای نوزادان بالای دو ماه تا بزرگسالان