زیست تخمیر

رویدادها

هشتمین نمایشگاه بین المللی دارو و صنایع وابسته (ایران فارما)

۱۴۰۲/۷/۵

مصلی امام خمینی

برگزار شد

پنجمین نمایشگاه بین المللی فارمکس

۱۴۰۲/۵/۳۱

مرکز نایشگاه ایران مال

برگزار شد

سی و پنجمین همایش بیماری های کودکان - بیست و یکمین همایش پرستاری کودکان

۱۴۰۲/۸/۲۵

بیمارستان مرکز طبی کودکان

برگزار شد

کنگره ی گوارش و کبد ایران

۱۴۰۲/۹/۲۱

سالن همایش های رازی

برگزار شد

کمپین مشاوره و معرفی محصولات

۱۴۰۲/۹/۱۳

داروخانه شبانه روزی قانون

برگزار شد

13TH ANUAL IRANIAN NEURO,ETABLIC CONGRESS

۱۴۰۲/۹/۲۳

شیراز - هتل پارس

برگزار شد

سومین کنگره ملی ارتقا سلامت کودکان

۱۴۰۲/۹/۲۲

ساری - سالن همایش مصباح

برگزار شد