زیست تخمیر
خانه/همکاری با ما

همکاری با ما

عنوانکارشناس آزمایشگاه کنترل کیفیتساعات کاری: شنبه تا چهارشنبه 08:15 لغایت 16:45 (پنجشنبه ها تا ساعت 16:00)دستمزد‍: -محل کار: -حداقل مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد: زیست شناسی / علوم زیستی / علوم آزمایشگاهی کارشناسی: شیمی
عنوانسرپرست کنترل حین تولیدساعات کاری: شنبه تا چهارشنبه 08:15 لغایت 16:45 (پنجشنبه ها تا ساعت 16:00)دستمزد‍: -محل کار: -حداقل مدرک تحصیلی: کارشناسی: شیمی
عنوانکارشناس حقوق و دستمزدساعات کاری: شنبه تا چهارشنبه 08:15 لغایت 16:45 (پنجشنبه ها تا ساعت 12:15)دستمزد‍: -محل کار: -حداقل مدرک تحصیلی: کارشناسی: مالی و حسابداری
عنوانکارشناس IPQC - آقاساعات کاری: شنبه تا چهارشنبه 08:15 لغایت 16:45 (پنجشنبه ها یک هفته در میان تا ساعت 16:00)دستمزد‍: -محل کار: -حداقل مدرک تحصیلی: کارشناسی: بیوتکنولوژی کارشناسی: شیمی
عنوانکاراموز طراح گرافیکساعات کاری: شنبه تا چهارشنبه 08:15 لغایت 16:45 (پنجشنبه ها تا ساعت 12:15)دستمزد‍: -محل کار: -حداقل مدرک تحصیلی: کاردانی: هنر
عنوانطراح گرافیکساعات کاری: شنبه تا چهارشنبه 08:15 لغایت 16:45 (پنجشنبه ها تا ساعت 12:15)دستمزد‍: -محل کار: -حداقل مدرک تحصیلی: کارشناسی: ارتباطات / رسانه / روابط عمومی / کتابداری کارشناسی: کامپیوتر / فناوری اطلاعات کاردانی: هنر
عنوانکارشناس دیجیتال مارکتینگساعات کاری: شنبه تا چهارشنبه 08:15 لغایت 16:45 (پنجشنبه ها تا ساعت 12:15 )دستمزد‍: -محل کار: -حداقل مدرک تحصیلی: -
عنوانمدیر صادرات دارویی - آقاساعات کاری: شنبه تا چهارشنبه 08:15 لغایت 16:45 (پنجشنبه ها تا ساعت 12:15)دستمزد‍: -محل کار: -حداقل مدرک تحصیلی: کارشناسی: مدیریت / بازرگانی / کسب و کار
عنوانمدیر بازرگانی داخلی و خارجی داروسازی - آقاساعات کاری: شنبه تا چهارشنبه 08:15 لغایت 16:45 (پنجشنبه ها تا ساعت 12:15)دستمزد‍: -محل کار: -حداقل مدرک تحصیلی: کارشناسی: مدیریت / بازرگانی / کسب و کار
عنوانکارشناس تضمین کیفیت (QA)ساعات کاری: شنبه تا چهارشنبه 08:15 لغایت 16:45 (پنجشنبه ها یک هفته در میان تا ساعت 16:00)دستمزد‍: -محل کار: -حداقل مدرک تحصیلی: کارشناسی: شیمی کارشناسی: زیست شناسی / علوم زیستی / علوم آزمایشگاهی کارشناسی: بیوتکنولوژی
عنوانتکنسین فنی آسانسور - آقاساعات کاری: شنبه تا چهارشنبه 08:15 لغایت 16:45 (پنجشنبه ها تا ساعت 12:15)دستمزد‍: -محل کار: -حداقل مدرک تحصیلی: کاردانی: کاردانی فنی / تکنسین
عنوانتکنسین تاسیساتساعات کاری: شنبه تا چهارشنبه 08:15 لغایت 16:45 (پنجشنبه ها تا ساعت 12:15)دستمزد‍: -محل کار: -حداقل مدرک تحصیلی: کاردانی: کاردانی فنی / تکنسین کارشناسی: مهندسی مکانیک کارشناسی: مهندسی برق
عنوانپراتور فیلینگ کپسول - آقاساعات کاری: شنبه تا چهارشنبه 08:15 لغایت 16:45 (پنجشنبه ها یک هفته در میان تا ساعت 16:00)دستمزد‍: -محل کار: -حداقل مدرک تحصیلی: کاردانی: کاردانی فنی / تکنسین
عنواناپراتور تولید - آقاساعات کاری: ساعت کار به صورت شیفت های 12 ساعته و 24 ساعت استراحت می باشددستمزد‍: -محل کار: -حداقل مدرک تحصیلی: کاردانی: زیست شناسی / علوم زیستی / علوم آزمایشگاهی
عنوانکارشناس برق - آقاساعات کاری: شنبه تا چهارشنبه 08:15 لغایت 16:45 (پنجشنبه ها یک هفته در میان تا ساعت 16:00)دستمزد‍: -محل کار: -حداقل مدرک تحصیلی: کاردانی: مهندسی برق
عنوانکارشناس مکانیک - آقساعات کاری: شنبه تا چهارشنبه 08:15 لغایت 16:45 (پنجشنبه ها یک هفته در میان تا ساعت 16:00)دستمزد‍: -محل کار: -حداقل مدرک تحصیلی: کاردانی: مهندسی مکانیک
عنوانسرپرست کنترل پروژه های داروساعات کاری: شنبه تا چهارشنبه 08:15 لغایت 16:45 (پنجشنبه ها تا ساعت 12:15)دستمزد‍: -محل کار: -حداقل مدرک تحصیلی: کارشناسی: مهندسی صنایع کارشناسی: دشیمی
عنوانکارشناس توسعه کسب و کارساعات کاری: شنبه تا چهارشنبه 08:15 لغایت 16:45 (پنجشنبه ها تا ساعت 16:00)دستمزد‍: محل کار: پردیسحداقل مدرک تحصیلی: کارشناسی زیست شناسی / علوم زیستی / علوم آزمایشگاهی
عنواناپراتور تولید (محصول نهایی دارویی)ساعات کاری: شنبه تا چهارشنبه 08:15 لغایت 16:45 (پنجشنبه ها تا ساعت 12:00)دستمزد‍: محل کار: حداقل مدرک تحصیلی:
درخواست همکاری با ما