محصولات پروبیوتیک شرکت دانش بنیان زیست تخمیر شامل محصولات پروبیوتیک بانوان , محصولات پروبیوتیک خانواده و محصولات پروبیوتیک کودکان می باشد . محصولات پروبیوتیک جهت سلامت و پیشگیری و درمان بسیاری از بیماریها مورد استفاده قرار می گیرد . جهت مشاهده خواص پروبیوتیک به بخش محصولات مراجعه نمایید . با آرزوی سلامتی روز افزون برای شما .