محصولات شرکت دانش بنیان زیست تخمیر شامل محصولات پروبیوتیک بانوان، محصولات پروبیوتیک خانواده، محصولات پروبیوتیک کودکان، محصولات غیر پروبیوتیک و طبیعی و ویتامین ها و مواد معدنی می باشد . این محصولات به منظور حفظ سلامتی و پیشگیری و درمان بسیاری از بیماریها مورد استفاده قرار می گیرند.