تاثیر مصرف طولانی مدت لاکتوباسیلوس رامنوسوس جهت بازگرداندن سیستم متعادل واژن: یک راه حل امیدوار کننده برعلیه عفونت HPV

مقدمه:
در سال های اخیر، مفهوم میکروبیوتا و تعادل بین لاکتوباسیلوس و انواع گونه های باکتری به منظور ارتقای سلامت زنان ایجاد شده است. هدف از مطالعه حاضر این است که استفاده طولانی مدت از لاکتوباسیل واژینال در زنان مبتلا به عفونت HPV و واژینوز باکتریایی یا واژینیت بتواند با ایجاد تعادل واژن در برابرعفونت ویروسی مقابله کند.
روش:
در این مطالعه، 117 زن مبتلا به واژینوز باکتریایی یا واژینیت همزمان با عفونت های HPV به گروه زنان و زایمان و ارولوژی در دانشگاه ایتالیا مراجعه داشتند. این بیماران در یک گروه تحت درمان با 500 میلی گرم مترونیدازول دوبار در روز به مدت 7 روز یا 150 میلی گرم فلوکونازول روزی یکبار به مدت دو روز متوالی به همراه مصرف سه ماهه واژینال از لاکتوباسیلوس قرار گرفتند و گروه دیگر نیز با همین درمان استاندارد و مصرف شش ماهه از لاکتوباسیلوس رامنوسوس تحت درمان بودند.
نتایج:
بعد از حدودا 4 ماه، شانس درمان ناهنجاریهای مرتبط با HPV در مصرف کنندگان طولانی مدت پروبیوتیک(6ماه) دو برابر بیشتر از مصرف کنندگان کوتاه مدت پروبیوتیک(4ماه) بود. علاوه بر این، پاکسازی کلی HPV در 11.6٪ از بیمارانی که پروبیوتیک ها را در مدت زمان کوتاهی استفاده می کردند، در مقایسه با 31.2٪ در مصرف کنندگان طولانی مدت لاکتوباسیل واژینال نشان داده شد و به عنوان تست HPV-DNA منفی در پایان مطالعه مورد ارزیابی قرار گرفت.
نتیجه گیری:
درصد پاکسازی ناهنجاری های پاپ اسمیر و HPV در گروه تحت درمان طولانی مدت با پروبیوتیک بطور قابل توجهی بالا بود. بدیهی است که مطالعات تصادفی گسترده تری برای تایید این نتایج مورد نیاز است و شکل گیری مجدد یوبیوزیس لازمه مقابله موثر در برابر عفونت HPV است.
محصولات لاکتوواژ و لاکتوفم دارای سویه ی لاکتوباسیلوس رامنوسوس میباشند و یک راه حل امیدوار کننده برعلیه عفونت HPV  میباشند.