بررسی تأثیر دریافت لاکتوکر بر مارکرهای التهابی، غلظت لپتین سرم و حجم ادم در زنان مبتلا به سرطان سینه و لنف ادم- (2407)

لنف ادم مرتبط با سرطان پستان (BCRL)، یکی از عوارض شایع درمان سرطان پستان است که ممکن است با چاقی تشدید شود. دیسبیوزیس می تواند از طریق افزایش التهاب، اثرات منفی بر کنترل چاقی و لنف ادم داشته باشد. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر دریافت مکمل های سین بیوتیک بر مارکرهای التهابی، غلظت لپتین سرم و حجم ادم در زنان دارای اضافه وزن یا چاق مبتلا به BCRL با رژیم غذایی کم کالری (LCD)، است. در یک کارآزمایی بالینی، تصادفی و دوسوکور 88 بیمار نجات یافته از سرطان پستان مبتلا به لنف ادم، روزانه یک کپسول سین بیوتیک یا دارونما به مدت 10 هفته مصرف کردند. هر دو گروه یک رژیم غذایی کم کالری داشتند. در پایان مطالعه، مکمل سین بیوتیک کاهش قابل ملاحظه ای در لپتین (p=0.003) و TNF-α و(p=0.039) ایجاد کرد. علاوه بر این، در پایان مداخله در گروه سین بیوتیک کاهش چشمگیری در حجم ادم نیز مشاهده شد. تأثیر معناداری در رابطه با تغییرات hs-CRP و IL-1β بین دو گروه مشاهده نشد (به ترتیب p=0.550 و p=0.118). به طور کلی می توان گفت مکمل سین بیوتیک در کنار یک برنامه LCD، در افراد نجات یافته از سرطان پستان مبتلا به لنف ادم می تواند اثرات مفیدی بر غلظت شاخص های التهابی سرم و حجم ادم داشته باشد.

 کلمات کلیدی: التهاب، سرطان پستان، لنف ادم، پروبیوتیک، پری بیوتیک، محدودیت کالری.