بیرجند

لیست داروخانه های بیرجند

متقی نیا طالقانی 13- 32214815
حسینی درمانگاه ثار الله خیابان ارتش- 32237751
سلیمی غفاری روبروی بیمارستان ولی عصر  
طاهری غفاری 18- 32430199
رضایی معلم 21و 23- 32437747
هلال احمر بهشتی 3و 5  
نصیری طالقانی روبروی بیمارستان امام- 032226855
شریف مفتح 1- 3222111
علیزاده طالقانی 3- 32224170
طاقی مدرس 11و 13-  
خوشرو پاسداران میدان قدس- 32236308
علی نژاد معلم 46و 48- 32431835
فرزاد نیا طالقانی 11  
وردی طالقانی 5  
هاشم زهی طالقانی -مفتح  
مهنیا روبروی کلینیک ویژه  
یزدانی روبروی کلینیک ویژه  
شبانه روزی طالقانی ابتدای مفتح