جیرفت

لیست داروخانه های جیرفت

داروخانه دکتر امری عنبراباد چهارراه مسجد جامع 03443292555
داروخانه سیف-عنبرآباد عنبرآباد خیابان امام خمینی بالاتر از چهارراه مسجد 03443293854
داروخانه دکتر مهنی-جیرفت جیرفت-خیابان پرستار-جنب بیمارستان کاشانی 03443265924
مراکز بهداشتی درمانی جیرفت و کهنوج جیرفت بلوار سپاه ، ایستگاه کرمان 03482316913
داروخانه پورطاهری-جیرفت جیرفت خیابان شهید رجایی نبش کوچه شماره 2 03443313110
داروخانه دکتر مریم سلندری جیرفت خیابان شهید رجایی کوچه شماره 4 03482218849
داروخانه دکتر سعیدی بروجنی جیرفت خیابان شفا جنب بیمارستان امام خمینی 03443314203
داروخانه دکتر آلپلو-جیرفت جیرفت-خیابان شهید رجایی نبش ک 2 03443315272
شبکه بهداشت ودرمان جیرفت-شرکت شفابابک جیرفت خ کشاورزی جنب بانک کشاورزی 03443215718
داروخانه دکتر سلندری (جیرفت) جیرفت خ شهید رجایی  03443218849
داروخانه زینب فاریابی-جیرفت جیرفت-خیابان شهید رجایی-ک ش3-پ104 03443218578
مرکزبهداشت  شهرستان جیرفت جیرفت خ کشاورزی جنب بانک کشاورزی 03443215717
داروخانه دکترفاریابی(جیرفت) جیرفت خ لورا 03443216187
شبکه بهداشت درمان عنبراباد عنبراباد  
داروخانه  بلوک جیرفت روستای بلوک  
داروخانه دکتر کفاش زاده جیرفت خیابان شهید رجایی پلاک 149 03443213549
داروخانه دکتر منصور تراب-جیرفت عنبرآباد-خیابان عدالت-جنب مطب دکتر آرام 03443291720
داروخانه گلپایگانی-جیرفت جیرفت-ابتدای خیابان شهید رجایی-جنب قنادی زمانی 03443213810
داروخانه دکتر امیرپور-جیرفت جیرفت-بلوار کوثر نبش کوچه شماره 8  03443210895
داروخانه دکتر لیلا مجیدی-جیرفت جیرفت-بولوار امام خمینی نرسیده به میدان شاهد 03443316348
دارخانه داخلی بیمارستان قائم-جیرفت جیرفت-ابتدای بلوار جانبازان-بیمارستان قائم 03443317851
مدیریت غذا و دارو-دانشگاه علوم پزشکی جیرفت جیرفت خیابان قرنی غربی -پ182 جنب مرکز بهداشت 03482214511
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت جیرفت-صاحب آباد-معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی 03443313063
بیمارستان آیت الله کاشانی-شرکت  پایاداروپردازبوتیا جیرفت چهارراه دانشگاه بیمارستان کاشانی 03432435680
کالای پزشکی سوپا جیرفت  چهارراه بیمارستان امام خمینی 03482316143