بم

لیست داروخانه های بم

داروخانه دکتر دهقان زاده-بروات بروات-جاده بم-زاهدن میدان مرکزی بلوار شرقی جنب کوچه شهید امیری 03444232092
مرکز بهداشتی درمانی بم بم خیابان شهید مصطفی خمینی 03442210900
داروخانه دکتر وحیدی پور بم بروات جاده اصلی بم زاهدان 03443224373
شبکه بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بم بم ابتدای بلوار شهید رجایی-دانشگاه علوم پزشکی-سایت اداری سابق 03444344607
داروخانه  مهرآوران بم خ امام خمینی  روبروی مسجدامام 03444216655
داروخانه دکتر پوطاری-بم بم-میدان آزادی جنب کلینیک دکتر صدیقی 03444219295
داورخانه دکتر کرمی-بم بم خیابان  امام خمینی روبروی هلال احمر 03444318565
داروخانه عزیزآبادی بم - رستم آباد خیابان اصلی  کوچه بانک ملت 03444316486
مرکزبهداشت شهرستان بم بم  خ تختی 03444341110
داروخانه دکتر دریجانی (بم) بم خ امام خمینی جنب درمانگاه مهاجرین افغان 03444211314
داروخانه دکتر حسین زاده(ریگان بم) ریگان بلوارامام خمینی 03444361343
داروخانه  رازی-بم بم   میدان شهر داری 03444319296
داروخانه دکتر بحرینی بم چهارراه امام خ پاسداران 03444230989
داروخانه شماره 1 رستم آباد بم روستای رستم اباد 03444270122
داروخانه شماره 8 بهداری بم روستای فهرج 03444280895
داروخانه درمانگاه شهید اتحادی بم خیابان امام خمینی داخل درمانگاه شهید اتحادی 03444319201
داروخانه دکتر شمس بم پایین تر از میدان فرمانداری جنب درمانگاه امام حسین 03442211922
داروخانه شبانه روزی دکتر وزیری-بم بم بولوار امام خینی روبروی کتابخانه مرکزی 03444320880
داروخانه دکتر ساعی-بم بم-خیابان امام خمینی نبش کوچه 33 0344320807
داروخانه دکتر معین اشرف گنجویی-بم بم-امامزاده زید-جنب پاساژ رضا 03433210447
داروخانه دکتر پارسیان-بم بم بلوار امام خمینی روبروی ساختمان هلال احمر 03444318565
داروخانه دکتر صدیقی-بم بم خیابان امام(ره)-نرسیده به درمانگاه شهید اتحادی 03444318851
شبکه بهداشت و درمان فهرج بم فهرج شبکه بهداشت و درمان فهرج 03444281294
بیمارستان  دکترافلاطونیان بم  بلوارکرمان زاهدان 03444210007
بیمارستان پاستور-بم بم ابتدای جاده بروات 03444319401