دامغان

لیست داروخانه های دامغان

داروخانه بیمارستان ولایت دامغان ،بلوار چشمه علی دامغان بعد از دانشگاه آزاد بیمارستان ولایت ۳۵۲۲۵۱۲۴_داخلی ۲۰۶۹
داروخانه دکتر ملکیان دامغان ،بلوار چشمه علی دامغان جنب بیمارستان ولایت  ۳۵۲۲۲۳۱۴
دکتر طاهری دامغان ، خیابان امام ، جنب پاساژ مطلب خان- 35245246
دکتر رسولی نژاد دامغان ، خیابان امام ، خیابان پرستار ، روبه روی کترینگ سرآشپز- 35245566
دکتر تقی پور دامغان ، خیابان امام ، روبه روی تعاونی شماره 3- 52312452
شبانه روزی رضایی دامغان ، خیابان امام ، روبه روی تعاونی شماره 2- 35255599
دکتر نوری دامغان ، خیابان امام ، خیابان پرستار ، روبه روی آزانس فجر- 35232733
رازی دامغان ، خیابان امام ، قبل از خیابان پرستار- 35236181
دکتر حیدر نژاد دامغان ، خیابان امام ، بلوار جنوبی ، جنب دفتر فروش حجت- 35231045
داروخانه شفا دامغان ،بلوار شمالی خ خندق روبروی پاساژ خندق  ۳۵۲۴۷۲۱۲
دکتر مسعودیان دامغان ، خیابان امام ، انتهای خیابان پرستار ، مجتمع ولایت- 3526322