سمنان

لیست داروخانه های سمنان

داروخانه شریعت سمنان- بلوار قائم-مجتمع پزشکان طلوع    2333350431
دکتر ارسطو سمنان-میدان سعدی-بلوار مولوی-مجتمع صدف     3228578
داروخانه کلینیک خاتم الانبیاء سمنان- بلوار 17شهریور     33322773
شبانه روزی حکیم سمنان-میدان سعدی- بلوار قدس-جنب شیرینی سرای خانه رز    33330365
شبانه روزی جهانشیر میدان مشاهیر-بلوار قدس- بعد از سه راه کارخانه     33363063
دکتر ملک علائی میدان شهید بهشتی(سی سر)- ابتدای خیابان شهید بهشتی     33329207
دکتر مشتی بیست متری وحدت-روبروی بیمارستان شفا       33423189
بیمارستان شفا خیابان بیست متری وحت- انتهای خیابان  
دکتر زینعلی بلوار امیرکبیر-جنب پل محب شاهدین-پردیس پزشکان بوعلی  
بیمارستان سینا سمنان- بلوار امیرکبیر    31351241
دکتر صوفی سمنان-شهرک گلستان-میدان شقایق     33465746
دکتر بیدقیان بلوار بسیج- پلی کلینیک امام رضا   33439260
دکتر عموزاده سمنان-سه راه ولیعصر- جنب مسجد    33348208
دکتر مقیمی ضلع شمالی پارک سنگی-ابتدای خیابان صباغیان        33361403
داروخانه قومس پارک سنگی-روبروی سازمان مسکن و شهرسازی-مجتمع تجاری معلم 33350802
داروخانه درمان پارک سنگی-روبروی آب و فاضلاب    33330898
داروخانه بوعلی بلوار مصطفی خمینی-خ مالک اشتر- جنب بیمارستان امیر   33333800
بیمارستان کوثر شهرک گلستان- بلوار بهارستان     
داروخانه آریا میدان امام- بلوار حکیم الهی- جنب درمانگاه فرهنگیان    33322015
دکتر حاجی قربانی زاده بلوار حکیم الهی-نبش حکیم الهی16      33360999
دکتر مقدم سمنان- خیابان امام  33322595
داروخانه شفا سمنان خیابان امام    33335733
داروخانه درمانگاه پنجم آذر سمنان-خیابان ابوذر- جنب درمانگاه     33328410
دکتر صفری میدان معلم- ساختمان پزشکان معلم-جنب کلینیک کبین    33459853
داروخانه هلال احمر بلوار ورزش-جنب اداره هلال احمر  
داروخانه 17شهریور انتهای بلوار ولیعصر-جنب پزشکان باران    33322788