بندر انزلی

لیست داروخانه های بندر انزلی

کرباسی انزلی-خیابان مطهری
عمرانی انزلی-انتهای مطهری
عنایتی انزلی-جنب بازارچه کاسپین
انزانپور انزلی-وسط مطهری
سینا انزلی-وسط مطهری
پیمان انزلی-جنب چهارراه برق
جلالی انزلی-جنب آزمایشگاه ابریشمی
خیری انزلی-بعد از چهارراه برق
تیمورپور انرلی -بالاتر از سالن ورزش
آراسته خوی انزلی-انتهای مطهری
سودبخش انزلی-چهارراه برق-بطرف دریا
رستمیان انزلی-ابتدای غازیان
عندلیب دوقی انزلی-روبرو آتش نشانی
میرقاسمی انزلی-چهارراه غازیان
صمتی انزلی-روبرو پاسگاه نیروی انتطامی
عادلی بندرانزلی-میدان امام خمینی
رافت بندرانزلی-جنب اداره ورزش و جوانان انزلی
شاهرخی بندرانزلی-جنب ساختمان درنا