آق قلا

لیست داروخانه های آق قلا

داروخانه بیمارستان آل جلیل آق قلا داروخانه بیمارستان آق قلا ۰۱۷۳۲۲۵۶۷۸۰
داروخانه شبانه روزی سلیمانی منش آق قلا- خیابان شهید رجایی کوجه ی دکتر امان محمدی اتحاد یکم  ۰۱۷۳۴۵۲۳۴۰۳
دکتر ناظری آق قلا-  خیابان شهید رجایی اتحاد یکم  ۰۱۷۳۴۵۲۷۲۲۰
دکتر خندان آق قلا -خیابان شهید رجایی جنب بانک صادرات  ۰۱۷۳۴۵۲۳۰۳۸
دکتر جلیلی آق قلا - بالاتر از اتحاد دوم روبروی بانک سپه  ۰۱۷۳۴۵۲۳۸۶۶