ساوه

لیست داروخانه های ساوه

دکتر حدیث رضایی خیابان امام-کوچه شفق (بانک ملی         08642228601
شفا خیابان اسلام-روبروی درمانگاه امام حسن(ع)  
شبانه روزی دکتر سندگل میدان شهدا 42223232
دکتر سید حسینی خیابان امام خمینی-روبروی بانک ملی مرکزی 42222371
شبانه روزی دکتر ظاهری میدان امام(مخابرات) 42201166
دکتر ممتازی خیابان شریعتی-ساختمان پزشکان کوثر 42232350
مرکزی خیابان شریعتی-ساختمان سینا 42223041
دکتر سعیدی خیابان پاسداران-روبروی درمانگاه شهدای گمنام 42227998
صدر(دکتر دارابی) خیابان امام خمینی 42232060
دکتر غفوری خیابان امام خمینی 42224720
نیایش خیابان امام-کوچه شفق(بانک ملی) 42228601
دکتر هادی پور خیابان انقلاب،خیابان سوم شعبان،روبروی ساختمان پزشکان مروارید 42238734
پردیس خیابان امام-کوچه مهاجر 42221704
دکتر ایلچی خیابان انقلاب-نبش کوچه انقلاب9 42221373
دکتر بدری خیابان شهید رجایی-(بهزیستی) 42233483
دکتر جودکی خیابان بهزیستی-نبش سی متری اول 42474119
هدایت(دکتر کاشی) بهزیستی-30 متری اول-روبروی درمانگاه کوثر 42235807
حمید تقاطع خیابان فردوسی واستقلال 42212926
دکتر شکرالهی خیابان شریعتی-روبروی درمانگاه مصطفی خمینی 42200671
دکتر کاشفی میدان مادر 42235813
سعادت پور خیابان مطهری-نرسیده به سه راه بیمارستان-جنب بانک قوامین 42231030
دکتر گلکار خیابان سیدابورضا 42210988
دکتر معصومی خیابان شریعتی 42236788