منطقه 12

لیست داروخانه های منطقه 12 کرج

دکتر  آقا علی مهرشهر-انتهای بلوار ارم-کوی زنبق-نبش نرگس غربی     33210029
دکتر دانشمندی کیانمهر-بلوار امیر کبیر-روبروی پارک بهاران     33202838
شبانه روزی مهرگان مهرشهر-کیانمهر-بلوار امیر کبیر       3207773
نگین مهرشهر-کیانمهر-بلوار امیر کبیر-جنب ساختمان پزشکان     33216584
شبانه روزی دکتر الوندی مهرشهر-کیانمهر-انتهای بلوار امیر کبیر      33260430
دکتر آزاده مرادی مهرشهر-کیان مهر-روبروی شهرک نور     33262176
شبانه روزی مهدی آباد مهدی آباد-ابتدای خیابان انقلاب       33203156