منطقه 4

لیست داروخانه های منطقه 4 کرج

دکتر یوسف زاده فاز4 مهرشهر-چهار راه بانک ملی      33554080
پارس فاز4 مهر شهر-جنب مسجد جامع     33500655
شبانه روزی دکتر دانشور فاز4 مهرشهر-بلوار شهید رزهبان-     33527040
دکتر حیدری کرج-مهرشهر-ابتدای خیابان 22 بهمن            9126406580
شبانه روزی ایمان کرج-مهرشهر-بلوار ارم-روبروی باغ سیب     33304485
دکتر شمس الدینی مهر شهر -بلوار ارم       33304649-33321002
خوارزمی مهرشهر-بلوار ارم-نرسیده به خیابان افشار    33307058
مرآت کرج-مهرشهر-بلوار ارم-نبش خیابان افشار-جنب شیرینی نقل و نبات     33326880
دکتر زارع مهرشهر-بلوار ارم-بعد از سه راه شهر داری-نبش کوچه نرگس    33320808
شبانه روزی مرکزی مهر شهر مهر شهر-بلوار ارم-بین خیابان 118و119     33417009
صدرا مهرشهر-بلوار شهرداری-بین 105و107        33413041
دکتر پاک سرشت مهرشهر-بلوار شهرداری-بین 09 و 111      33404571
دکتر جمشیدی مهر شهر-بلوار شهرداری-نبش خیابان 203      33408877-33415069
مهر مهرشهر-بلوار شهرداری-نبش خیابان 208     33409007-33409008
دکتر عزیزی کرج-اختر آباد-خیابان ولیعصر-نبش گلستان 3      33305665
دکتر افلاطونیان(باقری) کرج-حسین آباد-سه راه افشار      33305884
دکتر محرم زاده مهرشهر-حسین آباد-روبروی مسجد جامع-اول خیابان شهید سلمان ترابی(تختی)     33329011
شبانه روزی بیمارستان ثار الله بیمارستان ثار الله اختر آباد  
دکتر سعادت مهرشهر -حسین آباد-چهار راه فرهنگ     33324215
دکتر پور سعید مهرشهر-خیابان ولیعصر-بین خیابان 2و3      33329617
دکتر مکارم مهرشهر-آق تپه     33309698
دکتر تهرانی مهرشهر-خیابان ولیعصر-بین خیابان 4 و 5      33316969
دکتر تقی زاده مهر شهر-بلوار ولیعصر-بین چهار راه پنجم و ششم-روبروی املاک خلفی