منطقه 3

لیست داروخانه های منطقه 3

داروخانه  شبانه روزی دکتر صراف بلوار فردیس بین سه راه حافظیه و فلکه اول رو به روی دبیرستان شهید رحیمی                                                                             36600019
داروخانه دکتر سمیعی    فردیس بین 3 راه حافظیه و فلکه اول رو به روی مسجد الزهرا                                                                                                  36661981
داروخانه بنیامین فلکه اول فردیس جنب درمانگاه شبانه روزی شفق       36642047
داروخانه دکتر خاطره مسعودی نیا فردیس بین کانال و فلکه دوم خیابان 16 جدید             36562710
داروخانه جم فردیس بین فلکه اول و دوم جنب بانک ملی             36516111
داروخانه دکتر کلانتریان فردیس بین فلکه اول و دوم نبش خیابان یازدهم جدید     36521009
داروخانه شبانه روزی 5 شهریور فردیس نرسیده به فلکه دوم رو به روی بانک رفاه       36505597
داروخانه دکتر نیکروان فردیس لوار اصلی  نرسیده به فلکه دوم                   36502021
داروخانه دکتر طالبی فردیس فلکه دوم خیابان 15 پلاک 19 درمانگاه سلامت فردیس   36560234
داروخانه شبانه روزی سپیدان فلکه دوم فردیس خیابان 15 غربی جدبد                   36591866
داروخانه دکتر مظاهری فردیس پایین تر از فلکه دوم                                  36504433
دکتر داروخانه امیدان فردیس نرسیده فلکه دوم نرسیده به کانال  یک کوچه قبل از درمانگاه به آفرین به سمت کانال  ک 18 شرقی  
داروخانه و دراگ استور سلامت فردیس بلوار اصلی چهارراه کانال جنب فروشگاه رفاه            36525479
داروخانه شبانه روزی دکتر ابراهیمیان فردیس  بلوار شهدا  بیست و هفتم  تلفن :  2636501975
داروخانه دکتر امامی فردیس بین کانال و فلکه سوم رو به روی نمایندگی سامسونگ                                                                                                            36500672
داروخانه دکتر قربانی    بین فلکه دوم و سوم خیابان 29 غربی جنب مطب دکتر ملک خیاط (ارتوپد)                                                                                    تلفن :  36530546
داروخانه دکتر پورنجاری   فردیس بلوار اصلی فلکه سوم نبش 32 غربی جدید (10 قدیم )                                                                                                     36542137
داروخانه دکتر قاسمی (مهرگیاه ثابق)   فردس فلکه سوم ابتدای خیابان 33                                   36524535
داروخانه دکتر جودی فردیس فلکه سوم خیابان 28 شرقی جنب پارکینگ طبقاتی       36505043
داروخانه دکتر نیشابوری فردیس فلکه چهارم نرسیده به خیابان 35  
داروخانه دکتر مرادی فردیس بین فلکه سوم و چهارم خیابان 39  بعد از بانک ملی     36558545
داروخانه بهار فردیس نرسیده به فلکه 4 کوچه 43  
داروخانه فردیس فردیس بین فلکه چهارم و پنجمبین 20 و 21 غربی قدیم   36504054
داروخانه بهرام   فردیس فلکه پنجم بلوار 45 متری گاز نبش بلوار سپاه  ساختمان متین                                                                                          36516256
داروخانه شبانه روزی مداوا  فلکه پنجم فردیس طبقه اول درمانگاه رسالت       36509798
داروخانه دکتر نیک بخش مارلیک بلوار اصلی خیابان شقایق رو به روی بانک مسکن      65174006
داروخانه شبانه روزی نیوشا مارلیک میدان گلها خیابان کسری رو به روی شیرینی گلها    2165155244
داروخانه دکتر سارا ثقفی مارلیک خیابان کسری جنب بانک مسکن              65121841
داروخانه دکتر اقبال مارلیک جنب مجتمع پزشکی باران  خیابان سوسن شرقی        65102227