منطقه 19

لیست داروخانه های منطقه 19 تهران

داروخانه مرکزی مهران خانی آباد نو-شهرک شریعتی-خ مهران-پلاک 139        55029579
دکتر کوشاپور خانی آباد نو-شهرک شریعتی-خ مهران-ساخنمان پزشکان آراز-پلاک32    55852705
دکتر محمدی خانی آباد نو-شهرک شریعتی-خ مهران-ابتدای خ ابوریحان       55822246
دکتر بیابانکی خانی آباد نو-شهرک شریعتی-خ مهران-ابتدای خ شهید صمدی     55003455
دکتر خدابنده خانی آباد نو-شهرک شریعتی-خ زلفی(ماهان)-نبش کوچه 66        55877117
داروخانه خانی آباد خانی آباد نو-شهرک شریعتی-خ زلفی(ماهان)-جنب درمانگاه شبانه روزی فتح اله زاده  
دکتر چوپانکاری خانی آباد نو-شهرک شریعتی-خ زلفی(ماهان)-نبش کوچه ساجد-پ366      55826081
دکتر گلستانی خانی آباد نو-شهرک شریعتی-خ زلفی(ماهان)-ابتدای بلوار شکوفه     55833920
دکتر جنتی خانی آباد نو-شهرک شریعتی-خ زلفی(ماهان)-روبروی پارک-پ609    55839011
داروخانه صدری عبدل آباد(شکوفه)-خیابان بدر-بین کوچه17و19      55825870
دکتر هاشمی یاری عبدل آباد-بلوار شکوفه-بین احسانی و احد      55844646
دکتر خوش نهاد عبدل آباد-بلوار شکوفه-به سمت کاظمی-پلاک96     55826043
دکتر خسروپور شهرک دولتخواه-محله پایین-خیابان برادران شکری     55841774
دکتر واشقانی فراهانی شهرک دولتخواه-محله پایین-خ برادران شکری-بین کوچه28و30      55874697
داروخانه زمزم پاسگاه نعمت آباد-اول جاده اسلامشهر-نبش کوچه باقری    55866076
دکتر داود مزینانی نعمت آباد-ابتدای خ طالقانی-جنب ساختمان پزشکان نمونه     55856615
دکتر زهره حقیقی نعمت آباد-خ سهیل-میدان مهرور-انتهای خ مهرآور-داخل درمانگاه    55942296
دکتر گلنار ایزدی نعمت آباد-خ طالقانی- نرسیده به پهنای خیابان-دست چپ    55942248
دکتر آل رضا نعمت آباد-خ طالقانی-جنب کوچه ششم-پلاک153     55829477
دکتر هوشیار فرهیخته فر نعمت آباد-خ طالقانی-جنب کوچه شب بو    55821026
دکتر آرمان ابراهیمی نعمت آباد-پایین تر از میدان ثارالله-خ شهید بهشتی    55860458
دکتر نیکوفرد خانی آباد نو-خ میثاق شمالی-خ درختی-درمانگاه المهدی   55003500
دکتر مکاری خانی آباد نو-میدان ابن سینا     55005954
داروخانه بامداد ابتدای خ بهمنیار-دست راست     55005776
دکتر مقدم نیا خ بهمنیار-نرسیده به چهارراه آموزگار-نبش کوچه حافظ-پ73      55015371
دکتر فرومدی(نخعی) خانی آباد نو-خ شهید لطیفی-پلاک81     55031326
دکتر بهلولی خیاوی خانی آباد نو جنوبی- میعاد جنوبی-پلاک280      55501179
دکتر محسن حسینی خانی آباد نو جنوبی- میعاد جنوبی-نبش کوچه59      55541179
دکتر اسماعیل نژاد شهرک رسالت(صالح آباد)-خ صاحب الزمان-پلاک58     55031520
دکتر حمیدرضا جعفری شهرک رسالت(صالح آباد)-خ صاحب الزمان-پلاک144  
دکتر سپیده ناظری صالح آباد شرقی-خ 16متری کلهر-پلاک132     55003904
دکتر سعادت خانی آباد نو-  خ میعاد نو - نبش خ لطیفی  
دکتر لهرابیان اتوبان شهید چراغی - نبش خیابان مهران      55827095