منطقه 15

لیست داروخانه های منطقه 15 تهران

بیمارستان مهدیه شوش - خ بروجردی  بیمارستان مهدیه    55303000
دکتر مهتا پاک نژاد شوش-خ بروجردی-روبروی درب اصلی بیمارستان مهدیه     55181510
دکتر بریجانیان خ شوش شرقی-ابتدای شهرزاد جنوبی-پلاک650      55300357
دکتر سعید ربانی خ17شهریور جنوبی- چهارراه تیردوقلو-پلاک513     33706203
داروخانه ظفر خ 17شهریور جنوبی-نبش کوچه تکلی    55078686
داروخانه 17شهریور خ 17شهریور جنوبی-روبروی سازمان آب    55319333
بوعلی تهران خ شوش شرقی-خ ارج-چهارراه ابوفاضلی     55315074
دکتر مقدم خ17شهریور جنوبی-خ منصور شرقی-چهارراه انورزاده-پلاک3     33010782
دکتر هوشنگ هدایتی خ خاوران-خ انورذاده-روبروی درمانگاه امام علی     32008082
دکتر واجدی خ خاوران-خ انورذاده-پایین تر از درمانگاه امام علی     33680145
شهداء گمنام خ خاوران- خ شهید اعظم نظامی-جنب بیمارستان شهداء گمنام    36303290
مهرگان جنوب میدان خراسان-خ طیب-نبش کوچه رحمانی    33727040
دکتر حامد شعبانی میدان خراسان-خ طیب-نبش کوچه مهاجر     33708504
دکتر امیر عضدی خ خاوران-خ ذوالفقاری-بعد از کوچه نیکبخت     33031229
شبانه روزی وحیدیه خ خاوران-خ ناصری-     33738888
داروخانه اتابک خ خاوران-بعد از امام علی-خ تقی پور    33439670
داروخانه نامور خ خاوران-نرسیده به ترمینال-ایستگاه پمپ بنزین-نبش خ بیات     33734763
دکتر دوست خ خاوران-ایستگاه پمپ بنزین-داخل اتابک-خ عباس کاشی-پلاک325     33009782
دکتر مرحمتی نبردجنوبی--بلوار ده حقی-نرسیده به دانشگاه-درمانگاه مرکزی آهنگ     33698882
دکتر جلیلوند نبرد جنوبی- تقاطع ده حقی     33698649
دکتر مهرآبادی نبرد جنوبی-خ مجید بقائی-جنب پارک و مسجد المهدی    33009700
دکتر حمزه جباری خ پیروزی- ابوذر جنوبی- نبش پل ششم    33833457
داروخانه درمانگاه فاطمه الزهرا خ پیروزی- ابوذر جنوبی- نبش پل ششم    33646000
دکتر پارسی نژاد افسریه-15متری اول-نبش کوچه33       33843546
دکتر تقی ارجمند بیست متری افسریه-نبش 15متری اول-جنب بانک پارسیان     33847250
دکتر شیوا شهبازی افسریه-15متری اول-نبش کوچه25      33802400
دکتر خاطره ظفری افسریه-15متری اول-نبش کوچه21      33805384
دکتر فقیهی افسریه-انتهای 15متری اول-نبش قصر فیروزه     33837663
دکتر تبریزی افسریه-15متری دوم-درمانگاه جوادالائمه     33643988
دکتر رحیمی افسریه-15 متری دوم-نبش کوچه21      33652620
دکتر پورقاسمی افسریه-15متری دوم- نبش کوچه25       33147670
دکتر خرمی افسریه-15متری دوم- ابتدای کوچه29     33839302
دکتر حقیقت افسریه-15متری دوم- نبش کوچه37      33152889
دکتر چقاجردی افسریه-15متری دوم- نبش کوچه42      33154701
دکتر لنگری افسریه-15 متری سوم- نبش کوچه 29     33223806
دکتر تاران افسریه 15متری سوم- بین کوچه 19 و 20      33819001
دکتر فریا امیری افسریه 15متری سوم- بین کوچه 8 و 9       33640294
مرکزی قصرفیروزه افسریه-انتهای 15 متری چهارم-نبش کوچه 5-(35متری قصرفیروزه)     33820033
دکتر امیرزاده بیست متری افسریه- بین 15متری سوم و چهارم     33147262
دکتر عسگری منفرد بیست متری افسریه- بین 15متری سوم و دوم      40332072
درمانگاه طب الحسن مسعودیه-ابتدای شهرک- خ هنرستان- جنب مسجد امام حسن      33842442
دکتر مینا شمسعلی مسعودیه-خ ابومسلم خراسانی-نبش کوچه طاهرپناه16        33861369
داروخانه درمانگاه رازی مسعودیه-خ ابومسلم خراسانی-نبش کوچه ایلخانی - درمانگاه شبانه روزی رازی     33862551
داروخانه هجرت مسعودیه-خ ابومسلم خراسانی-نبش کوچه شیرازی     33866048
دکتر محسن امیرزاده مسعودیه-خ ابومسلم خراسانی- نبش خ کلهر     33454200
داروخانه کاوه مسعودیه- ابتدای خ کلهر      33481104
دکتر نازنین قربانی مسعودیه- خ کلهر-چهارراه مهاجرانی      33879375
دکتر شادخو افسریه-انتهای 15متری دوم-نرسیده به قصرفیروزه       33642539
دکتر احمدی مشیریه-خ صالحی-نبش کوچه چهارم شرقی      33461893
شبانه روزی مشیریه مشیریه-خ صالحی-نبش کوچه چهارم     33860564
دکتر نمازی پور مشیریه-خ صالحی-چهارراه اول -پلاک381       33464926
دکتر تاجیک مشیریه- خ صالحی - نبش کوچه مرداد      33464926
دکتر نصراصفهانی مشیریه- خ صالحی - نرسیده به چهارراه سوم       33464324
دکتر متین بیاتی مقدم مشیریه- خ اعظم- نبش کوچه همت آبادی     33463070
دکتر خوش نویس مشیریه- خ سازمان آب - نبش خ آذر غربی      33491608
دکتر مهسا کاکاوند مشیریه- خ سازمان آب - بین کوچه 4و5 شرقی       33450168
داروخانه سعیده مشیریه-چهارراه اول- بوعلی شرقی- جنب کلینیک دی       33488408
شبانه روزی سوگند شهرک رضویه-خ 20متری امام سجاد       33247700
دکتر عسگریان شهرک رضویه- ابتدای 20متری اسکندرلو      33874449
دکتر سیدی فر شهرک رضویه- ابتدای 20متری اسکندرلو-روبروی سرای محله      36812643
دکتر حاجیان شهرک رضویه- خ امام خمینی- درمانگاه امام سجاد      33474798
دکتر کرمیار کیانشهر- ابتدای خ ابراهیمی- نبش کوچه پورکندپور     33886828
داروخانه موژان کیانشهر- خ ابراهیمی-میانه خیابان     33895561
دکتر بازرگانی کیانشهر-خ ابراهیمی- روبروی گشت انتظامی-درمانگاه امین      33883164
داروخانه مهرزاد کیانشهر-خ صالحی-پلاک 129      33603059
داروخانه دکتر صبور میرزاجانی کیانشهر - خ ابراهیمی - تقاطع عزیزخانی-پلاک123        33619980
داروخانه دکتر ابراهیمی افسریه - 15متری دوم - نبش کوچه33        33838957
داروخانه دکتر شکوهی 20متری افسریه - نبش 15متری دوم-پلاک323        33147852