منطقه 13

لیست داروخانه های منطقه 13 تهران

دکتر معمار پیروزی-بین خ گلستان و بلوار ابوذر-پ 60  77437120
شکوفه خ پیروزی-جنب مقداد-بین 4 و 5 نیرو هوایی  77470579
 شبانه روزی اطمینان خ پیروزی-روبه روی خ سوم نیرو هوایی  77752884
عرب سرخی خ پیروزی-بعد از خ پرستار-پ230  77470274
پرستار خ پیروزی-نبش خیابان پرستار  77409366
دکتر مریم ایروش خ پیروزی-روبه روی خ اول نیرو هوایی-پ300  77463775
آبنوس خ پیروزی-خ نبرد شمالی-نبش کوچه جوانمرد-پ 653 33056755
دکتر مشایخی خ پیروزی-خ نبرد شمالی-پایین تر از چهارراه فرزانه رو به روی درمانگاه ولیعصر  33160277
شبانه روزی ابیانه خ پیروزی-خ نبرد-نبش چهارراه نبی اکرم-پ 277  33178307
بنفشه خ پیروزی-خ نبرد-نرسیده به چهارراه فرزانه 33346163
دکتر حسن زاده خ پیروزی-خ نبرد-میدان نبرد-پ126  33062295
داروخانه دکتر صفاری نارمک-خ سهیلیان(شیرمرد جنوبی)-خ 86-پ 5  77256471
دکتر اخلاقی تهران نو-فلکه چایچی-خ شورا-تقاطع شهید شواخ  77472326
دکتر طالبی تهران نو-پل خاقانی-خ سعدی-پ159    77430822
بقراط تهران نو-خ خاقانی-خ بصیر-خ مهرجو-پ91  77473168
بزرگ شورا خ دماوند-مسیل جاجرود-نبش خیابان شورا-پ228  77438799
بصیر سی متری نیرو هوایی-چهارراه احمد زاده-خ بسیج      77468789
فیروزه فرجی سی متری نیرو هوایی-خ بصیر-نبش خ کامبیز خشی-پ137   77412346
حمیدرضا قنبری سی متری-خ بهشتی(8/30)-پ33    77153305
شبانه روزی شبنم بیاتی سی متری-نیرو هوایی-فرعی 7/30 و 7/31  77434138
ممتاز خ پیروزی-خ پنجم نیرو هوایی-بین فلکه اول و دوم     77482334
دکتر منا حقیقت طلب خ پیروزی-خ پنجم نیرو هوایی-فلکه اول-پ 33  77983484
درمانگاه قایم آل طاها خ پیروزی-خ پنجم نیرو هوایی-داخل درمانگاه قایم آل طاها-پ 24  77480871
فوکا انتهای خ پیروزی-بین خ پنجم و ششم نیرو هوایی  7716186
دکتر سرکندی خ پیروزی-بین خ سوم و چهارم نیرو هوایی-روبه روی خ کریمشاهیان-پ99  77464700
محسن امرالهی خ پیروزی-بین خ سوم و چهارم نیرو هوایی-بالاتر از داروخانه امرالهی  
ابرار خ دماوند-بالاتر از چهارراه خاقانی-جنب ساختمان پزشکان-پ244  77404343
صفیر خ تهران نو-خ بلال حبشی-نبش خ باباطاهر-پ164  77430899
کرمی خ پیروزی-خ دهقان-خ فتح الهی  
تهران نو خ دماوند-بعد از سی متری نارمک-ایستگاه ابوریحان-پ408  77428567
فرح خ تهران نو-میدان امامت-پ 4  77752658
دکتر سمیعی فر خ دماوند-چهارراه آیت-خ امامت-200 متر پایین تر از میدان امامت-پ51  77433364
شبانه روزی دکتر شاهقلی خ دماوند-بین سی متری نیرو هوایی و چهارراه آیت-نبش خ حاتمی-پ22  77474662
شبانه روزی مرضیه حجازی خ دماوند-ایستگاه سبلان-روبه روی تالار قصر سپید-پ 896  77036227
دکتر هوشنگی میدان امام حسین-بعد از بیمارستان بوعلی-ایستگاه فتحنایی-پ 1178  77559986
داروخانه بوعلی میدان امام حسین-جنب بیمارستان بو علی  
ایران مهر خ دماوند-خ صفا-خ شهید منتظری-نبش بلوار اسدی-پ115  33341431
دکتر سیف پور میدان امام حسین-بعد از چهارراه ایرانمهر-خ صفای شرقی-پ 283  33338587
دکتر سهیلی میدان امام حسین-خ دماوند-خ شهید منتظری-نبش خ طوفانی  33307092
دکتر صارمی خ پیروزی-روبه روی خ پرستار  77426587
دکتر بابایی خ پیروزی-بین اول و دوم نیرو هوایی-جنب مسجد قدس-پ 281  77754166
دکتر نگین شیرزاد خ پیروزی-ابتدای خ یکم نیرو هوایی-نبش شهید رحیمی نژاد  77433940
دکتر زرین بال خ پیروزی-خ یکم نیروهوایی-نبش کوچه افشار-پ 94  77150886
پارسا خ پیروزی-خ یکم نیرو هوایی-پ 106 77409027
شفا دارو فلکه دوم نیرو هوایی-ضلع غربی جنب بانک پاسارگاد  77464335
نوید خ پیروزی- نبش چهارراه کوکاکولا  33348004
شبانه روزی دکتر بوریانی خ پیروزی- نرسیده به چهارراه کوکا کولا-پ 427  33256436
کاسپین خ پیروزی-چهارراه کوکاکولا-خ دهقان-پ286  33787030
دکتر شیوا ابراهیمی خ سیمتری نیرو هوایی-نبش خ 6/40-جنب درمانگاه حضرت ابوالفضل-پ334  77435035
درمانگاه حضرت ابوالفضل خ سی متری نیرو هوایی-نبش خ 6/40-درمانگاه حضرت ابوالفضل(ع)  77489175
دکتر امیر ارشاد خ سی متری نیرو هوایی-نبش فرعی 6/25-پ18  77467875
دکتر اخلاقی تهران نو-فلکه چایچی-خ شورا-تقاطع شهید شواخ  77472326
دکتر طالبی تهران نو-پل خاقانی-خ سعدی-پ159        77430822
بزرگ شورا خ دماوند-مسیل جاجرود-نبش خیابان شورا-پ228     77438799
بصیر سی متری نیرو هوایی-چهارراه احمد زاده-خ بسیج       77468789
فیروزه فرجی سی متری نیرو هوایی-خ بصیر-نبش خ کامبیز خشی-پ137     77412346
حمیدرضا قنبری سی متری-خ بهشتی(8/30)-پ33     77153305
شبانه روزی شبنم بیاتی سی متری-نیرو هوایی-فرعی 7/30 و 7/31     77434138
ممتاز خ پیروزی-خ پنجم نیرو هوایی-بین فلکه اول و دوم       77482334
دکتر منا حقیقت طلب خ پیروزی-خ پنجم نیرو هوایی-فلکه اول-پ 33     77983484
درمانگاه قایم آل طاها خ پیروزی-خ پنجم نیرو هوایی-داخل درمانگاه قایم آل طاها-پ 24     77480871
فوکا انتهای خ پیروزی-بین خ پنجم و ششم نیرو هوایی     7716186
دکتر سرکندی خ پیروزی-بین خ سوم و چهارم نیرو هوایی-روبه روی خ کریمشاهیان-پ99     77464700
محسن امرالهی خ پیروزی-بین خ سوم و چهارم نیرو هوایی-بالاتر از داروخانه امرالهی  
شهر آذر سی متری نیروهوایی-بعداز چهارراه احمدزاده-جنب بانک سینا     77470541
دکتر لطف اله سعد وندی میدان امام حسین-ابتدای خ دماون-خ اقبال لاهوری-پ 314       33300911