منطقه 10

لیست داروخانه های منطقه 10 تهران

داروخانه بیمارستان آزادی تهران، خیابان آزادی، بیمارستان آزادی  
سیما خ آزادی-خ جیحون-بعد از چهارراه طوس-پ 676 66019644
هاشمی دزفولی خ جیحون-نبش دامپزشکی-پلاک 592 66017722
سهیلا خ آزادی-خ جیحون-نرسیده به تقاطع هاشمی-پ 531 66897739
هاشمی نو یادگار امام جنوب-خ هاشمی بین میدان هاشمی و جیحون- روبروی 12 متری دین محمدی-پ 709 66893011
دکتر طهوری خ امام خمینی-بعد از خ جیحون-پ 847 66190015
دکتر اجاقی خ امام خمینی-بین جیحون و شهیدان-نبش خ دین محدی 66366377
دکتر مهینی  خیابان اما خمینی- نرسیده به یادگار- نبش کوچه شهید یعقوب احمدی -پلاک  1394 65823451
بهمن جیحون-نرسیده به خیابان مالک اشتر-نبش خ طاهری-تلفن: 66866584
دکتر امیدی تهران-خیابان مالک اشتر-تقاطع جیحون-پلاک 380 66838286
آریانا خ جیحون-خ مالک اشتر غربی-روبروی خ دستغیب-پ 53-تلفن: 66831753
دکتر دادگرنژاد خیابان مرتضوی-بین جیحون و یادگار امام-جنب ساختمان پزشکان سرو پارسیان-پلاک 547-تلفن: 66891425
انوشیروان خ کمیل-تقاطع جیحون-پ 603 66866077
دکتر قدسی
(تسبتا تازه تأسیس)
انتهای یادگار جنوب-خیابان کمیل غربی-بین خیابان شاه محمدی و هرمزان- جنب آزمایشگاه طبی سیب 66650347
داروخانه بیمارستان و زایشگاه شهریار خ آزادی-خ آذربایجان-نبش کارون 66876023
سهیل خ آذربایجان-مابین کارون و مرکزی-پ 1030 66046844
دکتر باغ به تقاطع خیابان آذربایجان و خیابان آزادی,جنب بانک سامان 66059747
دکتر کوشا خ آزادی-روبروی مترو شادمان-کوچه شهید زمانی-پ 6 66065121
دکتر راحیل خادمی  خیابان آزادی-خیابان آذربایجان-ابتدای کارون 66019445
بیمارستان بابک تهران - خیابان کارون - بالاتر از خیابان طوس - نرسیده به خیابان بهنود - بیمارستان بابک  66014800 داخلی 4072
دکتر بهاره اقبالی کارون-بالاتر از طوس-روبروی بیمارستان بابک-پلاک 645 66877074
دکتر محمد مولائی
(شبانه روزی)
 بزرگراه نواب - خ امام خمینی - خ کارون - تقاطع کارون و هاشمی  -پلاک  551 66834704
بنیامین خ امام خمینی غربی-چهارراه کارون-پ 1022 66836149
دکتر نوروزیان خ بابائیان- روبروی کارون- نبش بن بست عدالت 55700775
دکتر امیر خانی خیابان آزادی- خیابان آذربایجان- بین کارون و قصر الدشت- نبش کوچه شهره، پ 990  
دکتر جوهریان تهران - خیابان آزادی-خیابان آذربایجان-ابتدای قصرالدشت-سه راه بهنود-پلاک 1 66896573
بدرنو خ دامپزشکی-چهارراه قصرالدشت 66873174
لعلی قصرالدشت-تقاطع هاشمی 66830672
دکتر قهرمانی خیابان قصر دشت-پائین تر از چهار راه مالک اشتر- -پلاک  155 و 157  
فرهام خ مرتضوی-بین قصرالدشت و کارون 66837473
دکتر گلبابائی
 (دکتر حسین شوشتری سایق)
خ قصرالدشت-بین مرتضوی و کمیل-پ 10 66352035
دکتر شهسواری خ کمیل-بین قصرالدشت و خوش-پ 295 66353682
وجدان  خ خوش - نرسیده به آزادی  66431952
دکتر فرزانه جوکار تهران - خیابان آذربایجان - بین خوش و رودکی  -پلاک  817 66562479
دکتر سادات اخوی خ خوش-بالاتر از دامپزشکی-روبروی بیمارستان لولاگر 66876133
داروخانه بیمارستان لولاگر خ خوش-بالاتر از دامپزشکی- بیمارستان لولاگر 66380177
دکتر عسگریان (مهردادنو سابق) خ خوش-چهارراه بوستان سعدی 66836101
زمان خ خوش-بین امام خمینی و هاشمی-پ 463 66880824
دکتر یعقوب زاده خ خوش-چهارراه مرتضوی-پ 312 66837320
سیماب خ سینا نرسیده به خ خوش -محبوب مجاز غربی 55714443
داروخانه مرکز سلامت جامعه شهری اکبرآباد خ سینا نرسیده به خ خوش -محبوب مجاز غربی- پایین تر از داروخانه سیماب  
اعتماد اتوبان همت-جنوب میدان بریانک-خ هفت چنار-ابتدای نیکو(شهید امیر قلی)-پ 69 55712629
دکتر اعتصامی میدان بریانک-ابتدای خ هفت چنار-پ 9 55744553
دکتر صیرفی پور خ قزوین-خ عرب-خ پهلوانی-جنب درمانگاه شهرداری منطقه 10 55147690
دکتر شهراسبی نواب-بلوار بریانک-پلاک 102 55737426
دکتر قیومی
(شبانه روزی)
شمال به جنوب بزرگراه نواب-لاین کندرو-نرسیده به بریانک-جنب مسجد غفاری 55438089
دکتر عباس رئیسی بریانک-خ گلستانی-پ 126 55783646
نوش دارو هفت چنار-خ حسام الدین-پ 177 55767415
داروخانه مرکزی جی خ آزادی-خ جیحون-خ حسام الدین-پ 308-جنب درمانگاه فرهاد  
دکتر همت یار خ قزوین - خ سبحانی - 16 متری امیری - نبش خ ربیعی - ساختمان پزشکان طلوع   55773781
دکتر فیض نیا خ قزوین-خ سبحانی-خ نوری-تلفن:55705517  
دکترسوداگری خ قزوین-خ سبحانی-خ نوری-پ 207-تلفن:55788444  
دکتر خواجه امیری خ سبحانی-روبروی سی متری جی-تلفن:55133408  
دکتر شهلا شکری خیابان رودکی-بالاتر از آذربایجان-پلاک 774-تلفن:66430045  
داروخانه بیمارستان و زایشگاه اقبال خ آذربایجان-چهارراه رودکی-تلفن:66832495  
مهشید خ آذربایجان-بین رودکی و نواب-پ 590- تلفن:66376955  
دکتر منظوری تهران - خ رودکی - بعد از تقاطع آذربایجان -پلاک  776  
دکتر مستقیمی خ رودکی-بین دامپزشکی و آذربایجان-پ 691- تلفن:66848760  
هلند
(پاکدامن سابق)
رودکی-نرسیده به چهارراه دامپزشکی-پ 570- تلفن:66831704  
دکتر مهدی سامی
(مرکزی رودکی سابق)
خ رودکی-تقاطع هاشمی-به سمت نواب-پ 74- تلفن:66878698  
دکتر نوید کوخابی خ امام خمینی-نرسیده به خ رودکی-پ 461-تلفن:66378673  
دکتر طلایی خ رودکی-تقاطع مرتضوی-تلفن:66885761  
دکتر دهپور خ کمیل-سه راه سرسبیل-تلفن:66838832  
دکتر شیری خ دامپزشکی-نرسیده به یادگار امام-پ 655- تلفن:66064677  
دکتر صرافیان یادگار اما جنوب-خ هاشمی شرقی-نبش کوچه بیک محدی-تلفن:66831720  
آزادی
(شبانه روزی)
خ آزادی-روبروی سازمان تامین اجتماعی-تلفن:66874380  
داروخانه حنا بقایی
(دکتر فائقه کاظمی سابق)
خ امام خمینی بین خ جیحون و یادگار امام- پلاک 919
تلفن:66366377