منطقه 4

لیست داروخانه های منطقه 4 تهران

داروخانه دکتر حق نژاد (مثبت سبز) میدان رسالت، خیابان هنگام، پلاک 16 72254
داروخانه دكتر شوقيان فلكه اول تهرانپارس ابتداي پروين   77713137
داروخانه شبانه روزي وليعصر بالاتر از چهارراه تيرانداز سمت چپ پ 128   77861551
داروخانه ارژنگ نبش فلكه ٢ تهرانپارس   77709238
داروخانه دكتر محمدي بالاتر از فلكه دوم تهرانپارس. نبش ١٧٨ پ 239   77874594
داروخانه امين الرعايا بين فلكه دوم و سوم نبش ١٨٦ غربي پ 308   77868431
داروخانه مینا بين فلكه دوم و سوم نبش 188 شرقی   77704297
داروخانه ساينا متحدين بين فلكه دوم و سوم نبش 1/190 شرقی   77879606
داروخانه بيمارستان تهرانپارس  فلکه سوم تهرانپارس   77884689
داروخانه مطلبي خواه بالاتر از فلكه سوم تهرانپارس. نبش خ ٢٠٨ شرقی   77373136
داروخانه دكتر باغبان بالاتر از فلكه سوم تهرانپارس. نبش خ ٢١٤ شرقي پ 445   77054876
داروخانه شبانه روزي دكتر علايي نيا فلكه چهارم تهرانپارس ابتداي وفادار. پ ١٠٩٨   77382573
داروخانه دكتر قرباني وفادار بعد از فلكه چهارم نبش مظفری   77371300
داروخانه دكتر شفيعي بلوار پروين بالاتر از ميدان پروين نبش 206 شرقی پ 330   77375587
داروخانه دكتر بحريني جشنواره بعد از فلكه دوم تهرانپارس بعد از کادوس پ ١٣٣   77705476
داروخانه دكتر شوكتي خ ناهيدي بعد از فلكه دوم نرسيده به سجده اي پ 54   77868595
داروخانه دكتر مايلي خ فرجام قبل از فلكه دوم پ ٦٤   77706116
داروخانه دكتر شهلا حيدري فلكه دوم تهرانپارس ابتداي خ فرجام نرسيده به خ رشيد پ 41   77875558
داروخانه پاكان بالاتر از سه راه تهرانپارس. نرسيده به فلكه اول 77877236
داروخانه فرجام فرجام روبروي شركت چهارراه خاور   77457579
داروخانه فخر فرجام. بين حيدر خاني و وليعصر پ٦١٤   77224141
داروخانه شبانه روزي دكتر زهدي فرجام. نرسيده به سراج. پ ٤٦٠   77498833
داروخانه دكتر طاهري فرجام. بين باقري و سراج. پ ٢٥٠   77886385
داروخانه دكتر سميه نشاط فرجام. نبش اتوبان باقري. پ١٤٣   77888618
داروخانه ميرآقايي پاسداران نبش گلستان ٧   22583428
داروخانه فردين پاسداران گلستان ٤ پ١٧٩   22782771
داروخانه پايا پاسداران. گلستان ١ پ ١٣٧   22560806
داروخانه بيمارستان لبافي نژاد پاسداران  
داروخانه دكتر غفوريان پاسداران بوستان 10 روبروي بيمارستان لبافي نژاد   22778036
داروخانه حاج حسيني پاسداران نبش بوستان ٥پ 100   22571284
داروخانه كامال پاسداران بوستان ١  
داروخانه طوس ميدان فرخي يزدي. جنب درمانگاه غدير   22843187
داروخانه جاويد پاسداران نبش نگارستان ٣   22844828
داروخانه تك پاسداران پاسداران. گيلان. نرسيده به فرخي يزدي   22853515
داروخانه قرباني پاسداران فرخي يزدي نبش طاهري   26710838
داروخانه آخرت دوست هروي. خ افشاري. بين بوستان ٧و٨ شرقي پ٧٩   22511530
داروخانه هروي ميدان هروي. ضلع شمال غربي طبقه اول ساختمان پزشكان   22959881و2
داروخانه دكتر پورفرزام هروي. موسوي. روبروي مركز خريد پاسداران. ساختمان سئول   22939836
داروخانه تسنيم هروي. وفامنش. ابتداي مكران شمالي. پ٢٠   22941509
داروخانه دكتر نصيري پور هروي وفامنش پ٣١   26753378
داروخانه نگار اتوبان صياد. خروجي حسين آباد. دور ميدان حسين آباد.  22953597
داروخانه اميرسليماني حسين آباد. مژده ( جوانشير ) احمد آبادي. پ٩  22965891
داروخانه دكتر نقدي شمس آباد. وفامنش. آزادي. نبش شهاب جنوبي  29610317
داروخانه يزدانيان شمس آباد. افتخاري. نبش امير  22946169
داروخانه دكتر قهرماني شمس آباد. افتخاري. نبش طريقت. پ٢٣.  22956767
داروخانه دكتر يوسفيان شمس آباد. ريحاني شمالي(محمدي). پ٢٦.  22986894
داروخانه دكتر پهلواني استاد حسن بنا شمالي. پايين تر از ميدان شريفي. نبش كوچه شقايق. پ٨٧٣.  22963139
داروخانه شبانه روزي اميد شمس آباد. نبش ميدان ملت.  22514133
داروخانه اردلان استاد حسن بنا شمالي. پايين تر از ميدان ملت. نبش گلستان سوم.  22534704
داروخانه آرامش عابديني شمس آباد. ريحاني. چهارراه نعيم. پ٥١.  22315122
داروخانه عزيزي شمس آباد. ريحاني. نبش عبدي.  26323354
داروخانه محمودیان  شمس آباد بلوار بیژن (کاووسی) پ 98   22531173
داروخانه خدامرادي استاد حسن بنا شمالي. سه راه پياله روبروي بانك پارسيان.  22511408
داروخانه پرواز استاد حسن بنا شمالي نبش كوچه صالحي پ٦١٩.  22513036
داروخانه دكتر قهرماني استاد حسن بنا شمالي.  نبش شاهمرادي. پ٥٧٤.  22529301
داروخانه شريفيان قنات كوثر. پايين تر از ميدان. نبش كوچه غفارنظري  77384790
داروخانه شبانه روزي ژابيز قنات كوثر. نبش ٤ شرقي  77363451
داروخانه صبح اميد قنات كوثر. شهرك اميد. قسمت تجاري.  77042005
داروخانه قدسي فلكه ٤. توحيد. نبش ١ شرقي.  77080540
داروخانه لحمي استخر. نبش ٢٣٤شرقي پ١٢٥  
داروخانه حافظي مقدم وفادار شرقي نرسيده به ١٣٣ پ٦٧٢   77329699
داروخانه مرتضي حسيني وفادار شرقي نبش ١٣٧   76792706
داروخانه عرب زاده ضلع جنوبي ميدان رهبر پ٧٦   77352036
داروخانه جرجاني زهدي نرسيده به ميدان رهبر كوچه روشن شرقي 77331455
داروخانه سقازاده زهدي چهارراه امير شرقي  77121258
داروخانه مقدم زهدي بالاتر از كلانتري پ٣٤٦   77321822
داروخانه عليايي زهدي روبروي مدرسه حاتمي پ٢٥٨   77346674
داروخانه مهران لاهيجانيان زهدي اكبري پ١٧٧   77325253
داروخانه اشراق اتوبان باقري. ابتداي ١٩٦ غربي.   77722040
داروخانه جاسمين اتوبان باقري. ١٩٦ شرقي بعد از فلكه سوم نرسيده به ميدان پروين پ 512   77707790
داروخانه دستجردي خ ١٩٦ شرقي نبش ميدان پروين   77774440
داروخانه تقوي خ ١٩٦ شرقي. ٥٠ متر بعد از ميدان پروين.   76790841
داروخانه احمدزاده ميدان پروين ١٩٦ شرقي بين ١٣١ و ١٣٣   77793898
داروخانه ورمزياري انتهاي ١٩٦ شرقي خ ١٣٧ نبش ٢٠٤.   76790383
داروخانه عسل انتهاي ١٩٦ شرقي خ ١٣٧ كوچه بني هاشم جنب مركز درماني شهرداري   77358000
داروخانه قصري خ جشنواره چهارراه سيدالشهدا  77345989
داروخانه منصور اسدي خ جشنواره. ١٠٠ متر بعد از چهارراه سيدالشهدا ت  77337879
داروخانه دكتر مدينه خ جشنواره. روبروي هلال احمر   77799500
داروخانه حيدري خ جشنواره ١٠٠ متر بعد از فلكه دوم درمانگاه امام حسين  76700451
داروخانه سيف خ فرجام تقاطع آيت  77204332
داروخانه طباطبايي خ فرجام بعد از ميدان صدم نرسيده به هنگام   77188506
داروخانه سقطي خ هنگام روبروي طاهرخاني پ١١٥   77495680
داروخانه ظهوري خ هنگام ابتداي خ علم و صنعت   77895075
داروخانه پوريحيي خ استقلال. نرسيده به چهارراه استقلال. پ٣٥٦   77272581
داروخانه آيين هنگام بالاتر از ميدان الغدير ابتداي كوچه يعقوبعلي پور  77448245
داروخانه فرهي هنگام. ابتداي شميران نو پ ٣٤٦   77443897
داروخانه فرهودي هنگام شميران نو ميدان پاكدامن   77247970
داروخانه صف آرا خ استقلال. جنب مسجد جوادالائمه پ ٣٦٦   77187261
داروخانه ناصحي خ استقلال خ سراج نرسيده به پل پ٦٩٢   76871839
داروخانه بهاران سراج بالاتر از دلاوران روبروي سي متري اول   77362795
داروخانه مسائلي سراج نبش دلاوران   77447097
داروخانه حصاري سراج پايين تر از دلاوران نبش كوچه بيات   77714107
داروخانه ارديبهشت فرجام ارديبهشت نبش كوچه چراغي   77714550
داروخانه فروعي فرجام. عبادي نبش صالحي  
داروخانه جعفري آذر دلاوران تكاوران شمالي پ ٢١٣   77200508
داروخانه ميرزايي دلاوران تكاوران شمالي سي متري اول پ٢٥٩   77457808
داروخانه خواجه علي دلاوران تكاوران شمالي بالاتر از سي متري دوم جنب كوچه نوروزي   77445888
داروخانه بيژن اميدي دلاوران تكاوران جنوبي پ٧٦   77244476
داروخانه زهره زارع حكيميه بلوار بهار پ228   77308456
داروخانه حكيميه خ نشوه نبش رضوان  
داروخانه مجاهدیان ( تک ) حكيميه بلوار بهار پ١٢٥   77315775
داروخانه شبانه روزي حكيم شرق دكتر سهرابي حكيميه بلوار بهار پ٤٩   77316306
داروخانه صنوبر حكيميه فاز يك ميدان فجر   77007243
داروخانه مهرانفر حكيميه خ فرهنگ روبروي تره بار پ٣٩   77006127
داروخانه درفشي حكيميه بلوار بهار  
داروخانه خشنودي حكيميه فاز٢ كوي دانشگاهمسجد صاحب الزمان طبقه همكف  
داروخانه فهيم پور اتوبان باقري نبش ٢٠٠غربي پ ١٥٠   77866701
داروخانه درمانگاه شفا اتوبان باقري بزرگراه رسالت خ احدزاده   73014803
داروخانه شبانه روزي سرسبز بزرگراه رسالت بين سرسبز و علم و صنعت پ٦١٧   77457254
داروخانه جوانه فرجام خ آيت ١٠٠ متر پايين تر از ميدان صدم  77892852
داروخانه واعظي پور بزرگراه رسالت چهارراه سرسبز ابتداي آيت شمال   77892335
داروخانه شبانه روزي ايران فارما ميدان رسالت خ سلمان طرقي پ ٦٩   77807786
داروخانه تهران فرجام تقاطع خ نيروي دريايي   77801540
داروخانه شفارودي بزرگراه رسالت بين باقري و رشيد پ٢٦٧   77295042
داروخانه مستعلي بزرگراه رسالت بين باقري و رشيد پ١٨٤   77863694
داروخانه بيمارستان رسالت بزرگراه رسالت زير پل سيد خندان   22860066
داروخانه اوژن بزرگراه رسالت زير پل سيدخندان بعد از بيمارستان رسالت   22867987
داروخانه كاوياني شريعتي بالاتر از پل سيدخندان پ٩٩٢    
داروخانه متين خواجه عبداله پ١٨٠ ت ٢٢٨٨١٠٦٣ 22881063
داروخانه صديقي فرد خواجه عبداله نبش رودخانه پ ٩١   22891894
داروخانه وثوقي خواجه عبداله نبش كوچه ١٦ پلاك ٣٨   22866499
داروخانه كيا خواجه عبداله نبش كوچه ١٨ ساختمان اميران جنب درمانگاه پگاه   22881866
داروخانه داشبلاغي پل سيد خندان ابوذر غفاري جنب كلانتري ١٢٠ ساختمان ١٧ طبقه اول   22850443
داروخانه زاهدي شريعتي بالاتر از سيدخندان روبروي پارك پ٩٧٩   22851361
داروخانه مهرانيان شريعتي بالاتر از سيدخندان نبش كوچه كاوه   22864624
داروخانه نوبل شريعتي نرسيده به ضرابخانه پ١٠٣١   22859594
داروخانه يوسفي بهزادي شريعتي نرسيده به ضرابخانه كوچه اتوبانك جنب درمانگاه المهدي   22858561
داروخانه سلطان زاده خواجه عبداله تيسفون پ ٤٩   22840504
داروخانه فخر فرجام. بين حيدر خاني و وليعصر پ٦١٤   77224141
داروخانه هلال احمر جشنواره نرسیده به زهدی    
داروخانه رحيمي شميران نو بالاتر از ميدان پاكدامن نبش دهم  
داروخانه فلاحی ابتدای خ  نیروی زمینی ت 22951289 22951289
داروخانه پرشيا قنات كوثر بيست متري مسجد نبش ششم غربي   ٧٧٣٦٨٨٧٤
داروخانه حوري فلكه ٤ تهرانپارس. وفادار غربي. پ ١١٤٤   ٧٧٠٥٧٣٦٣
داروخانه سعدوندي بالاتر از فلكه سوم تهرانپارس ٢١٢ شرقي پ ١٨٧   ٧٧٧٨٠٧٠٨
داروخانه سپيده نوروزي جشنواره سجده اي شمالي روبروي مركز بهداشت كادوس   ٧٧٧٢٤١٧٧
داروخانه حدادي فلكه سوم تهرانپارس ١٩٦غربي ابتداي طاهري روبروي شيريني ناتلي   ٧٧٧١٧٧٩٤
داروخانه نهال خ٢١٢ شرقي تقاطع ١٣٧ ظلع جنوب شرقي پ١٣١   ٧٧٧٨٠٧٠٨
داروخانه الهام سليمي ميدان رهبر خ طالقاني نبش ملايي   
داروخانه تفنگچي زهدي كوچه بت شكن پ ٩   ٧٧٣٤٠٤٨٣
داروخانه جان نثاري زهدي ميدان والفجر   ٧٧٣٥٢٣٨٩
داروخانه آل عصفور بزرگراه رسالت ٢٠ قدم بعد از چهارراه تير انداز   ٧٧٨٦٣٠٤٠
داروخانه ابراهيمي بزرگراه رسالت نرسيده به تيرانداز پ ١٦٧   ٧٧٧١٠٨٦٧
داروخانه ناعمي بزرگراه رسالت بين باقري و تيرانداز پ٢١٩   ٧٧٧٢٢١١٠
داروخانه مبين پاسداران نبش گلستان ٧   ٢٢٥٤٠٤٧٦
داروخانه اليكا سليمي پاسداران ابتداي بهستان ٦ پ ٢   ٢٢٥٩٦١٩٢
داروخانه فرحناز بوربور چهارراه پاسداران نبش بهارستان ١   ٢٢٥٧٨٩٨٣
داروخانه فلمينگ پاسداران نبش بهستان ٢   ٢٢٥٥٨٦٩٣
داروخانه صنعتي پاسداران بالاتر از ضرابخانه روبروي نگارستان ٨   ٢٢٨٤٦١٨٩
داروخانه سروش پاسداران گل نبي ناطق نوري جنوبي برج زمرد   ٢٢٨٩٥٢٧٢
داروخانه مليكا پاسداران كماسايي نرسيده به بلوار شهرزاد پ٥   ٢٢٥٦٦٧٧٧
داروخانه شبانه روزي آقاسيان هروي. افشاري نبش ياس   22981550
داروخانه صفاميرزايي هروي گلزار نبش پنجم   ٢٢٩٧٦٩١٠
داروخانه گلزار هروي اوايل گلزار   ٢٢٩٧٨٦٧٧
داروخانه پويا فرهت لويزان فرشادي نبش جعفريان پ ١١٤   ٢٦٧٥٤٦٨٩
داروخانه عميدي لويزان فرشادي شاهرضايي ابتداي سليمي پ٦   ٢٢٩٣١٠٩٧
داروخانه نگين بزرگراه رسالت بعد از دنياي نور روبروي دوربرگردان   ٢٢٥١٧٧٩٨
داروخانه فوژان بزرگراه رسالت نرسيده به بني هاشم نبش حسيني   ٢٢٥٢٦٦٤٩
داروخانه كريمي زاده بزرگراه رسالت بعد از مجيديه ساختمان ١٩٠   ٢٢٥١٢٣٧٧
داروخانه بيمارستان قمر بني هاشم بزرگراه رسالت بعد از صياد   ٢٢٨٩٢٩٠٦
داروخانه ابراهيمي بزرگراه رسالت بعد از بيمارستان قمر بني هاشم نرسيده به سيدخندان  ٢٢٨٦٤١٥٤
داروخانه پويه شهيد عراقي بالاتر از تقاطع خواجه عبداله   ٢٢٨٤٧٣٣٣
داروخانه مهدي فلكه چهارم تهرانپارس خ استخر خ صاحب الزمان روبروي شهرك فرهنگيان   ٧٧٠٥٩٧٨٧
داروخانه مجيد قاسم خواجه عبداله نبش كشوري   ٢٢٨٧٦١٠٦
داروخانه قائميه ميدان بني هاشم ضلع شمالي پ٣   ٢٢٥٢٦٢٣٠
داروخانه لقمان تهرانپارس ضلع شمال غربی فلکه سوم پ 340   77865798
داروخانه حكيمي نيا رشيد شمالي پايين تر از فرجام نرسيده به بيمارستان آرش پ٤٢   ٧٧٨٦٢٨٧٣
داروخانه نثارحسيني رشيد شمالي پايين تر از فرجام پ٣٧ - برای خرید محصولات از این داروخانه اینجا کلیک کنید 77882823
داروخانه نيك روي مجيديه ١٦ متري دوم شمالي ٢٠٠ متر بالاتر از بزرگراه رسالت سمت راست   ٢٢٥١٨٠٥٤
داروخانه پويا محمدي مجيديه شمالي ١٦ متري دوم نبش فراهاني   ٢٢٥١١٣٢٢
داروخانه صولت مجيديه ١٦ متري دوم شمالي نبش ابارشي   ٢٢٥١٣٢٢٩
داروخانه مركزي رسالت مجيديه ١٦ متري دوم شمالي بالاتر از تره بار روبروي كوچه طالبي پ١٦٢   ٢٢٣١٤٠٣٠
داروخانه فروردين شمس آباد پايين تر از ميدان بهشتي نبش كوچه ذاكري   ٢٢٣٣٣١٥٢
داروخانه اميري مجيديه شمالي نرسيده به ميدان سرباز   ٢٢٥١٤٦٩٠
داروخانه اردلان مجيديه شمالي ١٦ متري دوم منصوري پ٢٥   ٢٢٥٣٤٧٠٤
داروخانه پازوكي مجيديه شمالي ميدان ملت قنبري پ٢   ٢٢٣٣٠٤٦٦
داروخانه آذركيوان بني هاشم ابتداي رحيمي پ٩٩   ٢٢٣١٧٠٧١
داروخانه بهنود شمس آباد ريحاني چهارراه نعيم پ٢   ٢٢٣٢١٠١٢
داروخانه بيمارستان گلستان صياد شيرازي روبروي متروي هروي    
داروخانه الهام صفايي رسالت ابتداي هنگام پ١٢   ٧٧٨٠٩٧٧١
داروخانه عظيمي هنگام بالاتر از الغدير دلواري نبش آزادگان پ٢١٨   ٧٧٤٤٢٦٦٣
داروخانه گرجي نژاد هنگام طاهرخاني پ٧٨   ٧٧٢٧٨٩٣٣
داروخانه محرابه حسيني فلكه سوم تهرانپارس نبش بيمارستان تهرانپارس خ قمصري پ٥   ٧٧٨٧٥٧٧٤
داروخانه حدادي فلكه سوم تهرانپارس ١٩٦غربي ابتداي طاهري روبروي شيريني ناتلي   ٧٧٧١٧٧٩٤
داروخانه صومعه سرایی فلکه اول تهرانپارس ابتدای 144 پ 2   77700808
داروخانه رجبی بین فلکه دوم وسوم تهرانپارس نبش مسجدالاقصی پ 284   77881603
داروخانه درمانگاه شهید موسوی بین فلکه دوم وسوم تهرانپارس نبش مسجدالاقصی پ 280   77724494
داروخانه حمیده حیدری فلکه دوم تهرانپارس ابتدای جشنواره پ 209   76700451
داروخانه واسطی فرجام بین رشید و زرین پ 107   77294074
داروخانه فرجادمند حکیمیه انتهای بلوار بهار خ بهشت خ ارغوان نبش بوستان 8 پ 5   77011729
داروخانه احسان سیدخندان ضلع شمال غربی پ 1012   22862382
داروخانه مرتضی قلی دلاوران تکاوران شمالی نبش سی متری دوم پ 119   77490521
داروخانه مشتاقی استخر 244 شرقی پ 92   77798245
داروخانه شبانه روزی پاسداران  پاسداران بالاتر از برج سفید نبش بوستان 7   22588545
داروخانه طناز معتمدی پاسداران ساقدوش نبش کوچه ندا پ 53   22313148
داروخانه منصوری زهدی بالاتر از میدان رهبر   77327691
داروخانه غنیان زهدی بالاتر از چهارراه زمرد پ 346   77335879
داروخانه شبانه روزی عرفان شرق زهدی خ 20متری ولیعصر پلاک 7 روبروی پارک   77344975
داروخانه ساعتچی خ 196 شرقی 133 جنوبی پ 194   77780880
داروخانه محمدرضا نیکویی خ 196 شرقی 131 جنوبی پ 153   77795797
داروخانه جهان آرا خ 196 شرقی 135 شمالی نبش 200 پ 208  77796445
داروخانه بیمارستان الغدیر خ هنگام میدان الغدیر   77137750
داروخانه تیموری خ هنگام نرسیده به چهارراه استقلال پ 822   77183056
داروخانه شروین علوی سراج بالاتر از پل كوچه گلها سروش پ 133   77494266
داروخانه امام رضا سراج والاییان ضلع شمال بازارچه کوثر   77899995
داروخانه اسلامی سراج ابتدای دلاوران پ 42   77448202
داروخانه پارت سرسبز غربی روبروی سونای شرق پ 193   77804581
داروخانه هرمز جباری دلاوران روبروی بازار میوه   77441202
داروخانه حبیبی وفادار شرقی ابتدای خ 139 جنب مسجد   77347813
داروخانه کامبخش کرمان شمالی نبش خ دهقان پ 2   22310998
داروخانه غفاری باقری ابتدای 196 غربی پ 121   77705826
داروخانه روژینا پروین نبش 212  
داروخانه شبانه روزی ماهک تهرانپارس بین فلکه دوم و سوم نبش 188 غربی پ 324   77711777
داروخانه مقومی بالاتر از فلکه اول تهرانپارس نرسیده به تیرانداز ابتدای 150 شرقی پ 76   77740365
داروخانه فخرزاده بالاتر از فلکه دوم تهرانپارس نبش 182 شرقی   77725740
داروخانه حیدری رهبر اله اکبر واثقی نبش مفتح  
داروخانه سلطان عطار رهبر اله اکبر واثقی زیر درمانگاه شبانه روزی پارمیس پ 189  
داروخانه ناجی پروین بالاتر از چهارراه سیدالشهدا بالاتر از 182   77126398
داروخانه درمانگاه شیان ( دکتر حائری ) شیان میدان طجرلو   22940589
داروخانه علوی حسینی بزرگراه رسالت بعد از دنیای نور داخل درمانگاه مهدوی   26141833
داروخانه دستمالچی فرخی یزدی بالاتر از میدان کوچه رنجبر   22864868
داروخانه علیایی زهدی نبش اکبری پ 361  77128529
داروخانه شبانه روزی علی قنبری لویزان شیان بالای میدان طجرلو شیان یکم پ 6   22953257
داروخانه معصومه کرمی استخر روبروی خیابان 240 بین بوستان 10 و 11 پ 292   77073565
داروخانه رحیمی جشنواره سجده اي شمالي روبروي مركز بهداشت كادوس   ٧٧٧٢٤١٧٧
داروخانه فرانک سرور رسالت تقاطع فرجام و هنگام پ 771   77186562
داروخانه شادی رحمانیان شمیران نو خ زمان کاظمی پ 200   77225515
داروخانه فخار بلوار پروین نبش 212 پ 404   76680071
داروخانه کاخال پاسداران نبش زمردیان   22883632
داروخانه دكتر سميه نشاط فرجام. نبش اتوبان باقري. پ١٤٣   77888618
داروخانه کلینیک پگاه خواجه عبداله نبش کوچه هجدهم پ 22   22854195
داروخانه زمانی شمیران نو نبش کوچه هشتم پ 255   77183680 
داروخانه فرناز رییسی پور حکیمیه بلوار باباییان پ 90   77009025
داروخانه فریده حاجیلویی جشنواره 100 متر بعد از فلکه دوم تهرانپارس داخل درمانگاه امام حسین   77723389
داروخانه حمیده حیدری فرجام نرسیده به سراج عبادی شمالی درمانگاه آل محمد   77444908