منطقه 1

داروخانه نامدار بيدار نبش گرد شرقی  26294364
داروخانه دكتر راستكار فرشته بيدار پ 15  26214084
داروخانه دكتر حامدي الهیه ابتداي گلنار پ 47  26205692
داروخانه درمانگاه فرشته ابتداي فرشته  22011270
داروخانه چيت ساز فرشته تقاطع بيدار پ 37 22040899
داروخانه عرشيا فرشته چناران نبش کامران پ 10  22647472
داروخانه سقراط فرشته انتهای آقابزرگی اكبري پ 39  22213619
داروخانه مقصودبيك تجریش مقصودبيك پ 21  22231200
داروخانه سباي زعفرانيه سه راه زعفرانيه ساختمان زعفرانیه طبقه همکف  22709990
داروخانه ماني روبروي باغ فردوس  22711965
داروخانه دكتر رادمنش تجریش نبش مقصود بيك  22714662
داروخانه دكتر مرشدزاده بين تجريش و قدس پ 244  22713262
داروخانه ٢٢ بهمن بيمارستان شهدا تجريش  22750063
داروخانه دكتر ليدا نوري ابتداي شريعتي پ 1966  22213634
داروخانه فروزان شريعتي بالاتر از پل رومی پ 1817  22214523
داروخانه شبانه روزي طالقاني میدان قدس ابتداي شريعتي  22230588
داروخانه فاطمه نوعی قدس ابتدای دزاشیب بعد از مسجد پ 55  26853998
داروخانه دزاشيب دزاشيب سه راه عمار زير مركز خريد روشا    22736197
داروخانه دكتر دهقاني دزاشيب نرسیده به سه راه یاسر پ 24 26852705
داروخانه دكتر فاطمي اناركي باهنر نبش پمپ بنزين نياوران ت -مدیر داروخانه آقای شکرزاده  22821312
داروخانه شبانه روزي طهماسيان نياوران نبش رفيعي پ 26  22804745
داروخانه مهدي زاده نياوران نبش كامرانيه  26125773
داروخانه صدف نرسيده به ميدان نياوران پ 42  22805763
داروخانه دكتر اذاني بوكان مرجان  22738613
داروخانه دكتر الوندي فر نياوران نرسيده به قدس بعد از سه راه یاسر پ 284  22397364
داروخانه مركزي نياوران نياوران نزديك قدس بن بست شریعتی پ 4 22712967
داروخانه دكتر ابوالفتحی اندرزگو كريمي نبش منصور پ 190  22200945
داروخانه آنيس اندرزگو كريمي پ ١59  22234516
داروخانه آموزشي اندرزگو كريمي پایین تر از نفت    
داروخانه دكتر پازندي تقاطع قيطريه اندرزگو پ 96  22693397
داروخانه شبانه روزي دكتر خوش بين اندرزگو بعد از سراه قيطريه نرسیده به سلیمی جنوبی پ68  22235419
داروخانه دكتر غريب زاده ابتدای قیطریه روبروي پارك قيطريه نبش محمودیان  22391412
داروخانه دكتر كارگر قیطریه روبروي پارك قيطريه ابتدای خراسانی  22690320
داروخانه كاميار ميدان چيذر  22209454
داروخانه دكتر بور بور چیذر میدان ندا كلينيك ندا چيذر  22674747
داروخانه دكتر رحيمي اندرزگو نرسيده به كوه نور ( تعطیل )  
داروخانه دكتر روح اله مهدوی اندرزگو نبش باشگاه فرمانيه نرسیده به چ فرمانیه 22287650
داروخانه نارنجستان(خیری پور) بالاتر از نوبنياد نبش کوچه اول  22831390
داروخانه دكتر بافقي نيا كاشانك نزديك داراباد جنب مسجد والفجر  22290511
داروخانه دكتر بقايي كاشانك خ محمدی پ 18   
داروخانه بابك پاسداران سه راه اقدسيه  22823962
داروخانه دكتر رمضاني پاسداران پايين تر از سه راه اقدسیه پ 750  26115075
داروخانه شبانه روزي صاحبقرانيه پاسداران پايين تر از سه راه اقدسيه روبروی پمپ بنزین  22809300
داروخانه دكتر ودايي پاسداران بالاي چهارراه فرمانيه نبش بوستان  22820100
داروخانه بيمارستان فرمانيه ابتداي فرمانيه  26123788
داروخانه فلاح كهن اندرزگو روبروي كاوه ( تغییر نام به نسیم زین ساز )  
داروخانه دكتر زند حبيبي ابتداي اقدسيه نرسيده به مسجد   
داروخانه دكتر احمد رضواني ابتداي اقدسيه روبروي مسجد پ 26  22805751
داروخانه آجودانيه سه راه  آجودانيه  ابتداي نارنجستان ٧  22831395
داروخانه دكتر خلخالي فرمانيه تقاطع پاسداران پ٥  22296364
داروخانه زوفا قيطريه نبش پل صدر پ32  22247005
داروخانه شبانه روزي اشرفيان پور كاشانك پلاك ٣٦٠  22807760
داروخانه دكتر ثابت قدم داراباد نرسيده به ميدان نبش وكيلي 26106648
داروخانه دكتر سامان بيگلي ميدان دارآباد روبروي مسيح دانشوري  26152857
داروخانه بيمارستان مسيح دانشوري ميدان داراباد  27123000
داروخانه نويد شريفيان اراج بلوار اوشان بطرف  بيمارستان محك ابتدای رضوان  22489662
داروخانه اله ياري شهرك محلاتي. پايين ميدان هجرت  22468099
داروخانه درمانگاه كوثر شهرك محلاتي فتح ٢  22441796
داروخانه دكتر ايزدي شهرك محلاتي دور ميدان اصلي  22466203
داروخانه شبانه روزي لشگرك اتوبان ارتش نرسيده به بلوار اوشان  22491819
داروخانه شبانه روزي دكتر مير عرب شاهي انتهاي صياد شيرازي. نبش خ صنايع پ 9  22953211
داروخانه مهرآيين نوبنياد. لنگري. خ صنايع پ٣٠  22019807
داروخانه دكتر فروزاني شريعتي. پل صدر. سیمیاری  22232722
داروخانه شبانه روزي ميرقاسم حسيني شريعتي پل صدر بن بست پارسا   22000049
داروخانه دكتر اسدي ابتداي بلوار صبا نرسيده به كاوه پ 98   22240469
داروخانه دكتر رقيه خداوردي شريعتي پايين تر از بلوار صبا جنب بانك دي   22695400
داروخانه بيمارستان اختر الهيه شريفي منش   22001072
داروخانه ذكايي شريعتي بالاتر از پل رومي   22202665
داروخانه مديرروستا شريعتي بالاتر از پل رومي كوچه سينا   22201655
داروخانه انديشه منشي تجريش بعد از بيمارستان شهدا جنب پل هوايي   22735225
داروخانه بيمارستان باهنر نياوران. منظريه   22831840
داروخانه همت خواه نياوران منظريه روبروي بيمارستان باهنر نبش منظریه 2 پ 21   22289166
داروخانه موزه موسيقي الهيه. خ هاله  
داروخانه رودكي دزاشيب كوچه صادقي  
داروخانه نيلوفر سالخورده شريعتي ماهروزاده پ 9   26852260
داروخانه دكتر كيهاني اوين. ابتداي كچويي. پ٣   26706942
داروخانه دكتر كشميري ولنجك. ميدان دانشجو. ابتداي كچويي. جنب تره بار  22410411
داروخانه دكتر شعباني فر ضلع جنوب ميدان دانشجو   22408441
داروخانه شبانه روزي دكتر زهرا شهبازي زعفرانيه. ابتداي بهزادي. نبش ثاراله   22173332
داروخانه دكتر نهرور زعفرانيه بهزادي. نبش مرداني پ39   22432691
داروخانه دكتر حميد حسيني زعفرانيه ميدان آصف خ. ميرزايي نبش درمانگاه   22429142
داروخانه دكتر حاجي آقايي ولنجك. ساسان. بين خ ١٣ و ١٥ پ 46   26801249
داروخانه دكتر رزازان ابتداي ولنجك. روبروي خ يمن   22403535
داروخانه بيمارستان طالقاني ابتداي ولنجك   22432560
داروخانه شبانه روزي اسماعيل زاده زعفرانيه. مقدس. نبش شادآور    
داروخانه پسيان زعفرانيه. مقدس. نبش خ ب  22044440
داروخانه پالاديوم زعفرانيه. ميدان الف. پالاديوم   22668080
داروخانه دكتر رادمنش تجریش نبش مقصود بيك   22714662
داروخانه دكتر مرشدزاده بين تجريش و قدس پ 244   22713262
داروخانه رز فرشته پل رومی نبش مبشر پ 37    22206685
داروخانه نوشين دخت سادات ناصري الهيه پل رومي. اكبري. روبروي بن بست افرا   22393197 
داروخانه شبانه روزي پايتخت حجازی شريعتي. بالاتر از پل صدر. پ١٧٧٦   22636382
داروخانه دبيري زعفرانيه آصف پ٥   26800833
داروخانه پرچمي زعفرانيه. آصف. روبروي حامد پ 33   22434575
داروخانه شعبان پور غرب ميدان نو بنياد. ابتداي لنگري. نبش پاساژ ت  22823951
داروخانه ذكايي شريعتي بالاتر از پل رومي. نبش بن بست ميترا ت  22202665
داروخانه بيمارستان چمران انتهاي اتوبان صياد  حیدری  
داروخانه تنديس تجريش فناخسرو پ٩  
داروخانه حميد رسولي ميدان قدس. خ. دربند  
داروخانه ناصر رضواني ولنجك. خ ١١ شرقي. پ ٣/١  
داروخانه شميم شريعتي بالاتر از پل رومي نبش الهيه  
داروخانه كامراد ولنجك. بلوار دانشجو. مركز خريد ولنجك  
داروخانه دكتر اعظم فروزاني شريعتي. بالاتر از پل صدر. ساختمان پزشكان ٣.  
داروخانه ساسان نصوحي انتهاي بلوار ارتش. كوي لاله. روبروي تره بار   22195474
داروخانه فاضل پور ديباجي شمالي. ٥٠ متر بالاتر از اتوبان صدر   26155562
داروخانه قيطريه-مركزي روبروي پارك قيطريه. بازارچه خيريه  
داروخانه شبانه روزي خوش بين اندرزگو نبش دانيالي  
داروخانه شبانه روزي لشگرك اتوبان ارتش نرسيده به بلوار اوشان   22491819
داروخانه كبير سلطاني اندرزگو سليماني پ١٠٢   26458812
داروخانه فريد غلامعلي پور دزاشيب بعد از بانك ملي پ ٨٧   22205923
داروخانه آبكوه لواساني ابتداي صادقي  - شاهین  22707060
داروخانه مهرداد نوربخش لواساني روبروي خ آقايي   22683750
داروخانه بيمارستان نيكان اتوبان ارتش نرسیده به امام علی   22981710
داروخانه رضوي پور روبروي بيمارستان نيكان ابتدای پروین پ 29   22952924
داروخانه تجريش وليعصر نرسيده به تجريش. كوچه سرشار - خ دکتر بخت آور  22726471 
داروخانه انديشه منشي بين قدس و تجريش. بعد از اداره برق. جنب پل هوايي  22735225
داروخانه دكتر ليدا نوري ابتداي شريعتي پ 1966    
داروخانه زين ساز اندرزگو روبروي بلوار كاوه پ 67   22697428
داروخانه موزه موسيقي الهيه. خ هاله  
داروخانه نبي اي روبروي بيمارستان نيكان خ 22بهمن   71062150
داروخانه بهتاش دزاشیب جنب پاساژ شمرون   22243675
داروخانه پویش فرشته استانبول نبش عروس پ 35   22689896
داروخانه مرکز دارو صدر اتوبان بابایی جنب ستاد هوانیروز درمانگاه صدر   22956268
داروخانه نوروزی ولیعصر بالاتر از فرشته پ 2897   22659246
داروخانه هاشمی اندرزگو سلیمی جنوبی پ 64   22232882
داروخانه کلینیک رفیده اندرزگو سلیمی جنوبی نعمتی   22209303
داروخانه ایران نوین  اندرزگو کریمی درمانگاه قیطریه   22212310 -22206351
داروخانه بیمارستان نور افشار کاشانک خیابان خداوردی   22824026
داروخانه حمید رضا قنبری میدان چیذر ابتدای سلیمی جنوبی پلاک 7   22698151
داروخانه شبانه روزی صلاحی نیاوران چهارراه مژده به سمت قدس نبش اقبالی پ 356   22716208
داروخانه صالحی سورمقی مقدس اردبیلی جنب کوچه شیرین پ 104   22011384
داروخانه پاک آریان  مقدس اردبیلی جنب بانک آینده پ 50   22666939
داروخانه دکتر شانظری خ ولیعصر بالاتر از باغ فردوس نبش کوچه طوس   22732182
داروخانه ترکمان بوترابی چیذر میدان امامزاده علی اکبر   22233774
داروخانه حجاران سه راه آجودانیه بطرف مسجد جامع نبش کوچه مریم   26130560
داروخانه ولنجک ولنجک بلوار دانشجو بالاتر از میدان دانشجو روبروی پارک   22417552
داروخانه بابازاده ولنجک نبش 15 غربی   22402826
داروخانه مهناز شکاری سه راه زعفرانیه ساختمان پزشکان زعفرانیه طبقه دوم پ 9   22734441
داروخانه ابوریحان لواسانی غربی نبش خیابان حسین حوری پ 13   22239171
داروخانه مرجان رازقی لواسانی غربی پلاک 98   22689029
داروخانه رسولی میدان قدس نبش خیابان دربند   22709637
داروخانه بهاری پور شهرک محلاتی خیابان نخل پاساژ نخل پلاک 8   22451846
داروخانه پانته آ رستگاری پاسداران بالاتر از نوبنیاد بین کوهستان ششم و هفتم پ 632   22806959
داروخانه مرتضی اشرفی باهنر پایین تر از سه راه یاسر پلاک 250   22724973
داروخانه خان محمد اتوبان ارتش بعد از بیمارستان نیکان بعد از نگین خودرو پ 150   22960597
داروخانه فرهاد سوری تقاطع فرمانیه و پاسداران بعد از بیمارستان فرمانیه پ 241 طبقه دوم   26118134