اصفهان

استان اصفهان ، استانی است در میانه ی ایران با مرکزیت شهر اصفهان که در مرکز ایران واقع شده‌است. از شرق به استان‌های یزد و خراسان جنوبی، از شمال به استان‌های سمنان، قم و مرکزی، از غرب به استان‌های لرستان و چهارمحال و بختیاری، از جنوب به استان‌های کهگیلویه و بویراحمد و فارس محدوداست. اصفهان قطب تولید آهن، فولاد، مصالح ساختمانی و پتروشیمی در ایران است. رتبه سوم پرجمعیت ترین استان کشور را به خود اختصاص داده و دسترسی آسان به سایر استان هاي کشور برخوردار شده است. استان اصفهان در گذشته به دلیل بهره مندي از آب وهواي چهار فصل درسال، مستعد کشاورزي انواع میوه هاي فصلی بوده است و در حال حاضردر برخی محصولات کشاورزي علی رغم مشکل کم آبی، داراي مزیت عمده در سطح کشور می باشد. مرکزیت استان اصفهان و امنیت آن، زمینه شکل گیري صنایع نظامی و استراتژیک و همچنین بخش اصلی انرژي هسته اي کشور را فراهم نموده است.  ضمن این که قرارگیري درشاه راه‌هاي مواصلاتی کشور و دسترسی آسان به تمامی نقاط کشور، سیستم حمل ونقل توسعه یافته اي را در استان به وجود آورده است . 

اصفهان