فردای کرونا

با رشد آمار واکسیناسیون جهانی فرضیه های مختلفی برای پیش بینی آینده مورد توجه قرار گرفته است.

پس از آغاز واکسیناسیون جهانی و با سرعت گرفتن ایمنی در جوامع به خصوص آمریکای شمالی و اروپای غربی فرضیه ­های متفاوتی برای پیش بینی ادامه شرایط زندگی، بررسی و ارائه می­شود.

در فرضیه ­های موجود ایمنی جمعی نشان دهنده پایان قطعی تری برای همه گیری کرونا خواهد بود.منظور از ایمنی جمعی واکسیناسیون بیش از 70 درصد افراد در یک جامعه است.با این حال اثرات ویروسی ممکن است همچنان ادامه داشته باشد.در واقع، ویروس ممکن است پس از دستیابی جامعه به ایمنی جمعی به گردش خود ادامه دهد. اما با ایمنی جمعی، اقدامات بهداشت عمومی در سطح جامعه را می توان به تدریج حذف کرد. با نزدیک‌تر شدن کشورها به این حالت، خوب است در رابطه با این پدیده کمی بیشتر توضیح دهیم:

  1. ایمنی جمعی در سراسر کشور از تمام افراد جامعه به خوبی محافظت می­کند به طوری که کشور حداکثر دچار بیماری­های آلرژیک و فصلی خواهد شد. این فرضیه به احتمال زیاد در کشورهای کوچکتری که به درجه بالایی از واکسیناسیون رسیده اند رخ خواهد داد.
  2. در ایمنی جمعی منطقه ای، برخی مناطق ، ایالت ها یا شهرها به خوبی محافظت می شوند ، در حالی که برخی دیگر شیوع مداوم کووید 19 را تجربه می کنند. در کشورهای بزرگ و با دولت­های متنوع مانند ایالات متحده ، تصور این وضعیت بسیار آسان خواهد بود.
  3. ایمنی جمعی موقتی یکی دیگر از فرضیه­های ممکن است که در آن یک کشور یا منطقه به طور موقت به ایمنی دست خواهد یافت اما تحت تاثیر جهش های ویروسی یا ورود ویروس از خارج کشور که ایمنی های قبلی در برابر آن موثر نخواهد بود دوباره دچار مشکل خواهند شد.
  4. در حالت اندمیک، منطقه ­ای نمی­تواند به ایمنی جمعی دست پیدا کند. اندمیک به احتمال زیاد در مکانهایی که دسترسی به واکسن محدود است، در مواردی که افراد کمی واکسیناسیون را انتخاب می کنند ، در صورت کوتاه بودن مدت ایمنی ، یا انواع کاهش دهنده اثر واکسن، احتمال وقوع خواهد داشت. اندمیک ممکن است از طریق امواج بیماری­های مشابه همچون آنفولانزا پدیدار شود.

 

در چند سال آینده به احتمال زیاد ترکیبی از این گزینه ها یا حتی همه آن ها در سراسر جهان مشاهده می شود. با توجه به زمان احتمالی ایمنی جمعی در جغرافیای مختلف و مدت زمان نامشخص ایمنی ناشی از واکسن ها ، به احتمال زیاد برخی اقدامات مانند واکسن های تقویت کننده به طور نامحدود مورد نیاز است. ایمنی جمعی به معنای ریشه کن کردن کووید نمی­باشد.این ویروس به حیات خود ادامه خواهد داد. حتی زمانی که کشوری به ایمنی جمعی برسد ممکن است نظارت مداوم ، واکسن های تقویت کننده و اقدامات بالقوه دیگر مورد نیاز باشد.