16 مه؛ روز جهانی زندگی مشترک در صلح

سازمان ملل 16مه را روز جهانی زندگی مشترک در صلح و آرامش نامگذاری کرده است

زندگی مشترک در صلح و آرامش در واقع پذیرفتن اختلافات و داشتن توانایی گوش دادن ، به رسمیت شناختن ، احترام و قدردانی از دیگران و همچنین زندگی به روشی مسالمت آمیز و متحد در کنار یکدیگر است.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد ، در قطعنامه 72/130 خود ، 16 مه را روز جهانی زندگی مشترک در صلح اعلام کرد ، و از آن پس سعی کرده تا به عنوان ابزاری برای مدیریت ، تشویق و پیشبرد تلاشهای جامعه جهانی در مسیر ارتقا صلح ، تحمل ، تفاهم و همبستگی از آن استفاده کند. این روز با هدف حمایت از اشتیاق برای زندگی و زیست مشترک در کنار پذیرش اختلافات و تنوع­ های ذاتی ، به منظور ایجاد یک جهان پایدار از صلح ، همبستگی و هماهنگی بوجود آمده و تعریف شده است.

این روز از کشورها و حکومت­ها دعوت می کند تا با گسترش هرچه بیشتر صلح پایدار و تشویق جوامع خود به زیست مسالمت آمیز در کنار یکدیگر، نسبت به توسعه صلح جهانی به عنوان یکی از اصلی ­ترین چالش های قرن 21 پاسخی مناسب و همگام با سازمان ملل متحد دهند.نامگذاری روز جهانی "زندگی مشترک در صلح و آرامش" تنها اقدام سازمان ملل متحد برای توسعه فرهنگ صلح و همزیستی مسالت­ آمیز نبوده است.

در سال 1997 ، مجمع عمومی - با قطعنامه 52/15 - سال 2000 را "سال بین المللی فرهنگ صلح" اعلام کرد.هم­چنین در سال 1998 ، دوره 2001-2010 را به عنوان "دهه بین المللی فرهنگ صلح و عدم خشونت برای کودکان جهان" نامگذاری کرد.

دو سال پس از آن در سال 1999 ، مجمع عمومی ، با قطعنامه 53/243 ، بیانیه و برنامه اقدام مشترک جهانی را در مورد اشاعه فرهنگ صلح تصویب کرد.این برنامه جامع به عنوان یک حکم جهانی برای جامعه بین المللی ، به ویژه سیستم و کشورهای عضو سازمان ملل ، یک پیغام جدی در راستای ترویج فرهنگ صلح نیز دارد.