دوازدهمین کنگره میکروب شناسی بالینی ایران-کرمان

 

شرکت زیست تخمیر مفتخر است در دوازدهمین کنگره میکروب شناسی بالینی ایران در شهر کرمان مورخ 24 الی 26 مهر 1397  میزبان شما اساتید و پزشکان گرامی باشد.