« بازگشت به لیست اخبار | شنبه 27 خرداد 1396 در ساعت 16 : 44 دقیقه | نظرات کاربران ( 0 )

نتايج مطالعات باليني مصرف پروبیوتیک ها در افراد با نياز بيشتر به ايمني

تقويت سيستم ايمني : نتايج يك مطالعه دوسوكور در سالمندان بستري تحت تغذيه روده اي نشان داد ، مصرف مكمل هاي پروبيوتيك از طريق تقويت سيستم ايمني مانع از انواع عفونت ها در اين افراد در دوران بستري در بيمارستان مي گردد ( 1 ) .

نتايج يك مطالعه كنترل شده نشان داد ، استفاده استفاده از گونه خاصي از پروبيوتيك مي تواند انتخاب درماني مؤثري جهت افزايش پاسخ Tc به عفونت هاي ويروسي گردد ( 2 ) .

نتايج يك مطالعه دوسوكور كنترل شده نشان داد پروبيوتيك ها به علت خواص تعديل كننده سيستم ايمني مي توانند در درمان كودكان مبتلا به HIV مؤثر واقع شوند ( 3 ) .

نتايج يك مطالعه مشابه نشان داد مصرف مکمل های خوراکی پروبیوتیک در افرادی که واکسن آنفولانزا تزریق کرده اند، می تواند با افزایش پاسخ سلول های Th1 و آنتی بادی های ضدویروسی،باعث افزایش اثر محافظتی در برابر آنفولانزا گردد(4).

نتایج حاصل از یک مطالعه open-label ثابت کرد، پروبیوتیک ها باعث بازگرداندن ظرفیت فاگوسیتوز نوتروفیل ها در افراد مبتلا به سیروز الکلی می شوند(5).

اسهال حاد عفوني: نتايج يك مرور نظام مند نشان داد مصرف پروبیوتیک ها ايمن هستند و اثربخشي قابل ملاحظه اي در كاهش مدت دفعات اسهال حاد عفوني دارند(6).

اسهال ناشي از مصرف آنتي بيوتيك/ كلستريديوم ديفيسيل: نتايج يك متاآناليز نشان داده مصرف پروبيوتيك هاي لاكتيك اسيد در دوره آنتي بيوتيك تراپي مي تواند به صورت قابل ملاحظه اي باعث پيشگيري از اسهال ناشي از مصرف آنتي بيوتيك و اسهال ناشي از كلستريديوم ديفيسيل گردد(7).

 


Refrences
1-Fukushima Y,et al. Br J Nutr. 2007 Nov;98(5):969-77.
2-Baron M. Postgrad Med. 2009 Mar;121(2):114-8.
3-Trois L,et al. J Trop Pediatr. 2008 Feb;54(1):19-24.
4-Olivares M,et al. Nutrition. 2007 Mar;23(3):254-60.
5-Stadlbauer V,et al. J Hepatol. 2008 Jun;48(6):945-51.
6-Allen SJ, et al.P Cochrane Database Syst Rev. 2010 nov 10;(11):CD003048
7-Avadhani A,et al.J Am Acad Nurse Pract. 2011 Jun;23(6):269-74.