منطقه 7

داروخانه صبا 41971 خیابان شهید بهشتی - قبل از تقاطع سهروردی - پلاک 108
داروخانه معین الدین 77819153 مدنی شمالی-نرسیده به سه راه وحیدیه -پلاک 926
داروخانه شبانه روزی دکتر سبحانی 88402168 مطهری-نرسیده به شریعتی- پلاک 9
داروخانه کریستال 77504996 نامجو-چهارراه قجاوند-پلاک 472
 داروخانه دکتر حقیقت منفرد   88309710  تخت طاووس - مطهری - بعد از امیر اتابک - نرسیده به سهروردی - پلاک 140