منطقه 6

داروخانه دکتر هوشمند 88891534 میدان ولیعصر- ابتدای ضلع شمالی بلوار کشاورز
داروخانه دکتر یدالهی 88946117

ولیعصر - اول کریم خان

داروخانه دکتر بهروز دیناروند 66925813 خیابان جمالزاده شمالی - تقاطع نصرت- پلاک 315
داروخانه دکتر محمد همتی 66921527 بلوار کشاورز غربی - نرسیده به جمالزاده - مجتمع پزشکان کوثر - پلاک 119