منطقه 5

داروخانه دکتر صهبایی  44088191 بلوار آیت الله کاشانی - نبش خیابان عقیل
داروخانه دکتر آزاده سالم 47909915 میدان صاقیه - ضلع غربی میدان - جنب اعتمادیان
داروخانه دکتر فلاح زاده  44653498 اکباتان - بلوار نفیسی - نبش کوچه تیرداد
داروخانه سپید 44081333 بلوار فردوس شرق - خیابان ابراهیمی جنوبی
داروخانه دکتر حمیدرضا ابراهیمی 44119610 ستاری جنوب- فردوس غرب - درمانگاه کیمیاگر