منطقه 4

داروخانه تک پاسداران   پاسداران-بوستان دوم-گیلان غربی-نبش موحد-پلاک 5
داروخانه الغدیر 77137750 خیابان هنگام - میدان الغدیر - داروخانه بیمارستان الغدیر
داروخانه شهید فلاحی 22951289 اتوبان بابایی - ابتدای بلوار نیروی زمینی
داروخانه شبانه روزی عرفان شرق 77344975 فلکه دوم تهران پارس-خیابان امین-20 متری ولیعصر