منطقه 22

 داروخانه جاوید  شهرک گلستان- انتهای بلوار امیرکبیر- پلاک 800  
داروخانه شبانه روزی شهاب  شهرک گلستان - بلوار کاج - نبش امیر کبیر 44729633