منطقه 16

داروخانه دکتر رایکا  55330626  نازی آباد - خیابان مدائن - رو به روی بانک پارسیان - خیابان شهید گیوی 
داروخانه فاطمی 55648238 جوادیه
 داروخانه شبانه روزی گنجینه   55060486  خزانه - بخارایی - بین فلکه اول و دوم - پلاک 278