منطقه 13

داروخانه دکتر پگاه دادرس 33301830 خیابان پیروزی - نرسیده به اتوبان امام علی
داروخانه نوید 33342259 خیابان پیروزی - نبش چهار راه کوکاکولا
داروخانه دکتر شاهقلی 77474662

خیابان دماوند - بین سی متری نیرو هوایی و چهار راه آیت

نبش خیابان حاتمی - پلاک 22