منطقه 12

داروخانه رامین

66738080

66705301

خیابان انقلاب - ضلع جنوب شرقی میدان فردوسی