منطقه 11

داروخانه مهرداد 55485378 ولیعصر - مختاری
داروخانه شبانه روزی دکتر مشهوری 66568068 ضلع جنوب غربی میدان انقلاب - ابتدای خیابان کارگر جنوبی
داروخانه دکتر شیر خورشیدی 553882144 نرسیده به ولیعصر