منطقه 10

داروخانه شبانه روزی دکتر کوخابی 66378673 خیابان امام خمینی - بین نواب و رودکی - پلاک 461