محصولات پروبیوتیک کودکان

این محصولات در پیشگیری و درمان بیماری های شایع در کودکان مورد استفاده قرار میگیرند و در سلامت دستگاه گوارش و سایر قسمت های بدن کودکان تاثیر بسزایی دارند.