همایش و کنگره های سال 97

بیست و پنجمین سمینار سالیانه مرکز تحقیقات روماتولوژی-تهران- اسفند

بیست و پنجمین سمینار سالیانه مرکز تحقیقات روماتولوژی-تهران- اسفند

کنگره پزشکان عمومی- 10 بهمن

کنگره پزشکان عمومی- 10 بهمن

مورنینگ بیمارستان گلستان-10 بهمن

مورنینگ بیمارستان گلستان-10 بهمن

کاربردهای جدید پروبیوتیک ها در پزشکی-4 بهمن

کاربردهای جدید پروبیوتیک ها در پزشکی-4 بهمن

ششمین دوره کنگره بین المللی مراقبت های ویژه ایران-تهران-

ششمین دوره کنگره بین المللی مراقبت های ویژه ایران-تهران-

بیست و دومین کنگره سالیانه طب فیزیکی، توانبخشی و الکترودیاگنوز ایران- دی

بیست و دومین کنگره سالیانه طب فیزیکی، توانبخشی و الکترودیاگنوز ایران- دی

برنامه آموزشی شهدای تجریش- دی 97

برنامه آموزشی شهدای تجریش- دی 97

برنامه آموزشی شهدای تجریش- دی 97

برنامه آموزشی شهدای تجریش- دی 97

کنگره طب فیزیک-مرکز همایش های رازی- 5 دی 97

کنگره طب فیزیک-مرکز همایش های رازی- 5 دی 97

سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره تغذیه ایران-آذر

سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره تغذیه ایران-آذر

سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره تغذیه ایران-آذر

سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره تغذیه ایران-آذر

سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره تغذیه ایران-آذر

سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره تغذیه ایران-آذر

سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره تغذیه ایران-آذر

سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره تغذیه ایران-آذر

كنگره تازه هاي بيماري هاي تنفسي بيمارستان مسيح دانشوري-آذر

كنگره تازه هاي بيماري هاي تنفسي بيمارستان مسيح دانشوري-آذر

مراسم آی بی دی قم-آذر

مراسم آی بی دی قم-آذر

انجمن علمی پزشکان عفونی کودکان ایران-آذر

انجمن علمی پزشکان عفونی کودکان ایران-آذر

مورنینگ بیمارستان فجر-آذر

مورنینگ بیمارستان فجر-آذر

مهماني زنان شهر بابلسر

مهماني زنان شهر بابلسر

مراسم ارتوپد- مشهد

مراسم ارتوپد- مشهد

همایش مامایی کرمان- آبان

همایش مامایی کرمان- آبان

مراسم ای بی اس بیمارستان شریعتی

مراسم ای بی اس بیمارستان شریعتی

مراسم بزرگداشت دکتر سرلتی- 24 آبان

مراسم بزرگداشت دکتر سرلتی- 24 آبان

سمینار انجمن متخصصین اطفال به همراه بزرگداشت دکتر سرلتی- اصفهان -آبان

سمینار انجمن متخصصین اطفال به همراه بزرگداشت دکتر سرلتی- اصفهان -آبان

انجمن گوارش و کبد ایران-تهران-آبان

انجمن گوارش و کبد ایران-تهران-آبان

جشن فارغ التحصیلان دانشگاه شهید بهشتی-ابان

جشن فارغ التحصیلان دانشگاه شهید بهشتی-ابان

جشن فارغ التحصیلان دانشگاه شهید بهشتی-ابان

جشن فارغ التحصیلان دانشگاه شهید بهشتی-ابان

سمینار انجمن متخصصین اطفال- اصفهان

سمینار انجمن متخصصین اطفال- اصفهان

سمینار انجمن متخصصین اطفال-  اصفهان

سمینار انجمن متخصصین اطفال- اصفهان

چهارمین جشنواره و نمایشگاه ملی گیاهان دارویی، فرآورده های طبیعی و طب ایرانی(سنتی)

چهارمین جشنواره و نمایشگاه ملی گیاهان دارویی، فرآورده های طبیعی و طب ایرانی(سنتی)

رونمايي از محصول پايلوشات با حضور دكتر ناصر درياني در غرفه بنيان سلامت كسري - تهران- 11 آبان

رونمايي از محصول پايلوشات با حضور دكتر ناصر درياني در غرفه بنيان سلامت كسري - تهران- 11 آبان

هجدهمین کنگره گوارش و کبد ایران - تهران- 11 آبان

هجدهمین کنگره گوارش و کبد ایران - تهران- 11 آبان

هجدهمین کنگره گوارش و کبد ایران - تهران-10 آبان

هجدهمین کنگره گوارش و کبد ایران - تهران-10 آبان

سیزدهمین برنامه جامع علمی-فصلی انجمن پزشکان عمومی ایران-2 الی 4 آبان

سیزدهمین برنامه جامع علمی-فصلی انجمن پزشکان عمومی ایران-2 الی 4 آبان

سیزدهمین برنامه جامع علمی-فصلی انجمن پزشکان عمومی ایران-2 الی 4 آبان

سیزدهمین برنامه جامع علمی-فصلی انجمن پزشکان عمومی ایران-2 الی 4 آبان

سی امین همایش بین المللی  بیماری های کودکان - تهران-مهر

سی امین همایش بین المللی بیماری های کودکان - تهران-مهر

سی امین همایشبین المللی  بیماری های کودکان-تهران-مهر

سی امین همایشبین المللی بیماری های کودکان-تهران-مهر

مراسم روز داروساز - رشت-15شهریور

مراسم روز داروساز - رشت-15شهریور

نمایشگاه بین المللی ایران فارما،مصلی تهران،1397

نمایشگاه بین المللی ایران فارما،مصلی تهران،1397

نمایشگاه بین المللی ایران فارما،مصلی تهران،1397

نمایشگاه بین المللی ایران فارما،مصلی تهران،1397

نمایشگاه بین المللی ایران فارما،مصلی تهران،1397

نمایشگاه بین المللی ایران فارما،مصلی تهران،1397

نمایشگاه بین المللی ایران فارما،مصلی تهران،1397

نمایشگاه بین المللی ایران فارما،مصلی تهران،1397

Pharmacists ceremony- Kerman

Pharmacists ceremony- Kerman

Pharmacists ceremony - Kerman

Pharmacists ceremony - Kerman

مراسم داروسازان شهر کرمان - شهریور

مراسم داروسازان شهر کرمان - شهریور

مراسم داروسازان شهر کرمان - شهریور

مراسم داروسازان شهر کرمان - شهریور

هفدهمین همایش سالیانه انجمن علمی داروسازان ایران-تهران

هفدهمین همایش سالیانه انجمن علمی داروسازان ایران-تهران

هفدهمین همایش سالیانه انجمن علمی داروسازان ایران-تهران

هفدهمین همایش سالیانه انجمن علمی داروسازان ایران-تهران

کنگره اطفال - مازندران- مرداد

کنگره اطفال - مازندران- مرداد

سمینار یک روزه زایمان ایمن - شیراز - مرداد

سمینار یک روزه زایمان ایمن - شیراز - مرداد

سمینار یک روزه زایمان ایمن - شیراز - مرداد

سمینار یک روزه زایمان ایمن - شیراز - مرداد

سمینار یک روزه زایمان ایمن - شیراز - مرداد

سمینار یک روزه زایمان ایمن - شیراز - مرداد

اولین کنگره بین المللی تازه های بیماری سبیستیک فیبروزیس-تالار شهید شایانمهر- تبریز - مرداد

اولین کنگره بین المللی تازه های بیماری سبیستیک فیبروزیس-تالار شهید شایانمهر- تبریز - مرداد

اولین کنگره بین المللی تازه های بیماری سبیستیک فیبروزیس-تالار شهید شایانمهر- تبریز - مرداد

اولین کنگره بین المللی تازه های بیماری سبیستیک فیبروزیس-تالار شهید شایانمهر- تبریز - مرداد

مراسم نشست پزشکان بیمارستان کاشانی کرمان با حضور شرکت زیست تخمیر- تیر 97

مراسم نشست پزشکان بیمارستان کاشانی کرمان با حضور شرکت زیست تخمیر- تیر 97

کنگره تازه های کودکان و نوزادان - تبریز-تیر

کنگره تازه های کودکان و نوزادان - تبریز-تیر

کنگره تازه های کودکان و نوزادان - تبریز-تیر

کنگره تازه های کودکان و نوزادان - تبریز-تیر

 کنگره تازه های کودکان و نوزادان  - تبریز-تیر

کنگره تازه های کودکان و نوزادان - تبریز-تیر

پانزدهمین همایش علمی کاربردی پزشکان عمومی سراسر کشور - تهران-تیر

پانزدهمین همایش علمی کاربردی پزشکان عمومی سراسر کشور - تهران-تیر

کنگره اورژانس طب کودکان - رشت

کنگره اورژانس طب کودکان - رشت

کنگره اورژانس طب کودکان - رشت

کنگره اورژانس طب کودکان - رشت

سمينار يك روزه انمجن غذا و تغذيه

سمينار يك روزه انمجن غذا و تغذيه

29 امین کنگره بین المللی جامعه پزشکان متخصص داخلی در مرکز همایش های رازی -تهران-اردیبهشت

29 امین کنگره بین المللی جامعه پزشکان متخصص داخلی در مرکز همایش های رازی -تهران-اردیبهشت

29 امین کنگره بین المللی جامعه پزشکان متخصص داخلی در مرکز همایش های رازی -تهران-اردیبهشت

29 امین کنگره بین المللی جامعه پزشکان متخصص داخلی در مرکز همایش های رازی -تهران-اردیبهشت

جشن روز ماما- کرج-اردیبهشت

جشن روز ماما- کرج-اردیبهشت

جشن روز ماما-کرج-اردیبهشت

جشن روز ماما-کرج-اردیبهشت

بازدید خانم دکتر مافی نماینده مجلس از چهارمین همایش بین المللی پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند-تهران-ار

بازدید خانم دکتر مافی نماینده مجلس از چهارمین همایش بین المللی پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند-تهران-ار

بازدید خانم دکتر مافی نماینده مجلس از چهارمین همایش بین المللی پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند-تهران-ار

بازدید خانم دکتر مافی نماینده مجلس از چهارمین همایش بین المللی پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند-تهران-ار

بازدید خانم دکتر مافی از چهارمین همایش بین المللی پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند-تهران-اردیبهشت

بازدید خانم دکتر مافی از چهارمین همایش بین المللی پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند-تهران-اردیبهشت

بازدید خانم دکتر مافی نماینده مجلس از چهارمین همایش بین المللی پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند-تهران

بازدید خانم دکتر مافی نماینده مجلس از چهارمین همایش بین المللی پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند-تهران

چهارمین همایش بین المللی پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند-تهران-اردیبهشت

چهارمین همایش بین المللی پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند-تهران-اردیبهشت

چهارمین کنگره بین المللی تولید مثل - تهران-اردیبهشت

چهارمین کنگره بین المللی تولید مثل - تهران-اردیبهشت

چهارمین کنگره بین المللی تولید مثل - تهران-اردیبهشت

چهارمین کنگره بین المللی تولید مثل - تهران-اردیبهشت

همایش سالیانه انجمن پزشکان کودکان و سی و نهمین بزرگداشت استاد دکتر محمد قریب- تهران-اردیبهشت

همایش سالیانه انجمن پزشکان کودکان و سی و نهمین بزرگداشت استاد دکتر محمد قریب- تهران-اردیبهشت

همایش سالیانه انجمن پزشکان کودکان و سی و نهمین بزرگداشت استاد دکتر محمد قریب- تهران-اردیبهشت

همایش سالیانه انجمن پزشکان کودکان و سی و نهمین بزرگداشت استاد دکتر محمد قریب- تهران-اردیبهشت

همایش سالیانه انجمن پزشکان کودکان و سی و نهمین بزرگداشت استاد دکتر محمد قریب- تهران-اردیبهشت

همایش سالیانه انجمن پزشکان کودکان و سی و نهمین بزرگداشت استاد دکتر محمد قریب- تهران-اردیبهشت

دومین کنگره کودکان استاد امیر حکیمی-شیراز- فروردین 1397

دومین کنگره کودکان استاد امیر حکیمی-شیراز- فروردین 1397

دومین کنگره کودکان استاد امیر حکیمی-شیراز- فروردین 1397

دومین کنگره کودکان استاد امیر حکیمی-شیراز- فروردین 1397

دومین کنگره بین المللی استراتژی های پیشگیری برای عفونت های مرتبط با مراقبت از بیمار- مشهد- فروردین 1

دومین کنگره بین المللی استراتژی های پیشگیری برای عفونت های مرتبط با مراقبت از بیمار- مشهد- فروردین 1