بازگشت به لیست مقالات » | ﺳﻪشنبه 1 خرداد 1397 در ساعت 12 : 8 دقیقه | نظرات کاربران ( 0 )

محققان ایتالیایی تایید کرده اند که گونه های خاص پروبیوتیک دهانی به طور قابل توجهی از عفونت های عود شونده  گوش، گلو و لوزه در کودکان و بزرگسالان پیشگیری می کند.  در این تحقیقات 40 نفر بیمار مبتلا به عفونت عود شونده گلو، گوش و لوزه مورد مطالعه قرار گرفتند. 40 نفر بیمار به دو گروه 20 نفره بزرگسال تقسیم شدند. به مدت نود روز یک گروه مکمل پروبیوتیکی مصرف نموده در حالی که گروه دوم بدون درمان پروبیوتیکی بودند. محققان دو گروه را به مدت شش ماه تحت نظر قرار دادند. در حالی که گروه کنترل هیچ گونه تغییری نداشت ، گروه مصرف کننده پروبیوتیک دهانی به میزان 80% کاهش در عفونت های گلو و لوزه را تجربه کردند.  عوارض جانبی منفی از درمان پروبیوتیک دهانی گزارش نشده است. در میان گروه پروبیوتیک دهانی هیچ گونه ترک درمان وجود نداشت.

مطالعه دیگری با موضوع تاثیر درمانی پروبیوتیک دهانی بر کودکان انجام شد و در مجله بین المللی پزشکی عمومی چاپ شد. این مطالعه شامل 82 کودک با رده سنی 4 تا 5 سال بودند. از این 82 نفر، 65 نفر مبتلا به عفونت استرپتوکوکوس گوش میانی و عفونت گلو و لوزه بودند. محققان به 45 نفر از کودکان پروبیوتیک دهانی  Streptococcus salivarius K12 تجویز کردند، 20 نفر را درمان بدون پروبیوتیک انجام دادند و 17 نفر باقیمانده که مبتلا به عفونت گوش و گلو نبودند را به عنوان گروه کنترل قرار دادند. 45 کودک مصرف کننده پروبیوتیک دهانی به مدت 90 روز تحت درمان پروبیوتیکی قرار گرفتند. در میان 45 نفر که این مطالعه را شروع کردند، 41 کودک دوره 90 روزه و پیگیری شش ماهه را تکمیل کردند. این 41 نفر 90٪ کاهش عفونت گلو را تجربه کردند. در میان کسانی که با عفونت های گوش مکرر، 40٪ کاهش داشتند.

علاوه بر این، در طی یک دوره پیگیری شش ماهه زمانی که کودکان پروبیوتیک خوراکی مصرف نکردند، افرادی که پروبیوتیک خوراکی را برای 90 روز مصرف کردند، 65 درصد کاهش در میزان عفونت گوش و گلو را گزارش کردند. در این مطالعه نیز عوارض جانبی از پروبیوتیک های دهانی گزارش نشده است.

منبع:

www.greenmedinfo.com