بازگشت به لیست مقالات » | دوشنبه 30 مهر 1397 در ساعت 9 : 12 دقیقه | نظرات کاربران ( 0 )

 

پروبیوتیک ها میکروارگانیسم های زنده ای هستند که به شکل طبیعی در دستگاه گوارش انسان زندگی می کنند و در صورتی که بصورت خوراکی مصرف شوند موجب سلامت و تاثیر مثبت بر فلور میکروبی بدن میزبان می شوند. امروزه خاصیت ضد سرطانی (کارسینوژنیک) پروبیوتیک ها مورد مطالعه قرار گرفته و نتایج مثبتی در پی داشته است. پروبیوتیک ها با خنثی کردن مسمومیت موادی که در بدن موجب آسیب های ژنی می شوند از ابتلا به سرطان پیشگیری می کنند. مطالعات نشان داده اند که خاصیت ضد سرطانی پروبیوتیک ها از آنزیم های حاصل از روده بزرگ انسان ها و حیوانات، مهار سمیت حاصل از سرطان زاها در شرایط داخل بدن و همچنین شرایط آزمایشگاهی توسط آنها، سرکوب آسیب های القا کننده سرطان و تومورها در شرایط آزمایشگاهی، ناشی می گردد. مطالعات جدید نشان می دهند که ترکیبات متابولیتی جدا شده از شیر که عمر کوتاهی دارند و توسط سویه های لاکتوباسیلوس بولگاریکوس و استرپتوکوکوس ترموفیلوس تخمیر شده اند، در غیر فعال کردن عوامل خطرزا و کارسینوژن روده بسیار موثر می باشند. مطالعات انجام شده نشان داده اند که باکتری های اسید لاکتیک موجود در شیرهای تخمیری می توانند اثرات مهار کننده ای روی گسترش عوامل سرطانزا و تومورها در مدل های حیوانی داشته باشند. بیشترین شواهد آزمایشگاهی برای فعالیت ضد سرطانی پروبیوتیک ها، از مطالعات آزمایشگاهی ناشی می شود و در بررسی های داخل بدن نیز جلوگیری از القای شیمیایی تومورهای روده بزرگ در مدل های جوندگان دیده شده است.