اثر محصول فمی لاکت بلافاصله و یک ماه بعد از کلونوسکپی در اسهال مزمن در بیماران مبتلا به سندروم روده تحریک پذیر- (1402)

مقدمه: سندروم روده تحریک پذیر یکی از شایع ترین اختلالات در میان بزرگسالان است. مطالعات مختلف نشان دادند که استفاده از پروبیوتیک ها می تواند علائم کلی IBS را کاهش دهد، از این رو، هدف از این مطالعه مشخص کردن تأثیر محصولات پروبیوتیکی در تقلیل بروز سندرم IBS بعد از کلونوسکوپی بود.

مواد و روش ها: بیماران در این مداخله به سه گروه تقسیم شدند؛ به طوری که گروه اول بلافاصله بعد از کلونوسکوپی و گروه دوم یک ماه بعد از کلونوسکوپی شروع به دریافت پروبیوتیک کردند. گروه سوم نیز دارونما دریافت کردند. با همه بیماران از نظر داشتن علائم رایج IBS ( نظیر قوام و دفعات دفع مدفوع، دفع گاز، درد شکمی و نفخ) در ابتدا، هفته سوم و هفته ششم مطالعه مصاحبه شد.

نتایج: میانگین کاهش درد شکمی، در گروه کنترل، گروهی که بلافاصله پروبیوتیک استفاده کردند و گروهی که بعد از یک ماه پروبیوتیک استفاده کردند به ترتیب 21و/1±05/و3، 94و/0±86و/3 و 63و/0±82و/3 بود (p<0.001). علائم بیماری، مانند قوام مدفوع، دفعات دفع و نفخ (به غیر از دفع گاز)، در یک چهارم ابتدایی، در هر دو گروه درمانی به طور چشمگیری نسبت به گروه دارونما بهبود یافت (p<0.05). در مقابل، دفعات دفع تفاوت قابل ملاحظه ای بین گروهی که یک ماه بعد ازکلونوسکوپی پروبیوتیک استفاده کردند و گروهی که دارونما استفاده کردند وجود نداشت (p>0.05).

نتیجه گیری: طبق نتایج حاصله از این مطالعه، استفاده از پروبیوتیک ها اثرات مفیدی بر علائم IBS داشت. علاوه بر این، می توان گفت کاهش علائم و درد در دو گروه متفاوت نبود اما بعد از گذشت 6 ماه، اثرات پروبیوتیک ها در افرادی که بلافاصله بعد از کلونوسکوپی از آنها استفاده کرده بودند پایدارتر و قابل ملاحظه تر بود.

کلمات کلیدی: کارآزمایی بالینی، سندروم روده تحریک پذیر، پروبیوتیک، علائم بیماری.