اثر مصرف ویتامین D و محصول لاکتوکر بر سلامت روان و وضعیت متابولیک بیماران دیابتی نوع 2 با بیماری قلبی کرونری- (0301)

مقدمه: اين مطالعه به منظور ارزيابي اثرات مصرف همزمان ويتامين D و پروبيوتيک بر سلامت روان و وضعيت متابوليک بيماران ديابتي مبتلا به بيماري کرونري قلب (CHD) انجام شده است.

 

روشها: این کارآزمایی تصادفی دوسوکور کنترل شده با دارونما در میان 60 بیمار دیابتی مبتلا به CHD در سنین 45 تا 85 سال انجام شد. افراد به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند: گروه اول(30 نفر) ویتامین D با دوز 50000 واحد هر دو هفته به مدت 12 هفته به همراه کپسول پروبیوتیک (لاکتوکر، ساخت شرکت زیست تخمیر ایران) دریافت کردند و گروه دوم(30 نفر) به مدت 12 هفته دارونما دریافت کردند. نمونه های خون ناشتا در شروع و پایان مداخله جهت تعیین مقادیر پروفایل متابولیک گرفته شد.

 

نتایج: پس از مداخله 12 هفته اي، در مقايسه با گروه مصرف کننده دارونما، گروه مصرف کننده ويتامين D و مكمل پروبيوتيك پیشرفت قابل ملاحظه اي در مجموع امتیاز كل پرسشنامه افسردگي(p=0.01)، امتیازات پرسشنامه اضطراب (p=0.009) و امتیاز پرسشنامه سلامت عمومی (p=0.005) داشت. در مقایسه با دارونما، مصرف ویتامین D و مکمل پروبیوتیک باعث کاهش قابل توجهی در میزان انسولین سرم (p=0.0009)، مدل هموستاتیک ارزیابی مقاومت به انسولین (HOMA-IR) (p=0.02) و افزایش معناداری در میزان 25 هیدروکسی ویتامین D (p<0.001)، شاخص بررسی حساسیت به انسولین کمی (p=0.003) و سطح سرمی HDL (p=0.004) شده است. علاوه بر این، تغییر در hs-CRP (p=0.02)، نیتریک اکسید پلاسما(NO) (p=0.03)، ظرفیت آنتی اکسیدان تام پلاسما(TAK) (p=0.03)، در گروه دریافت کننده پروبیوتیک، به طور قابل ملاحظه ای نسبت به تغییرات گروه دارونما متفاوت بود.

 

نتیجه گیری: با توجه به نتایج بدست آمده از مصرف کنندگان پروبیوتیک و ویتامین D در طول 12 هفته، در میان بیماران دیابتی مبتلا به نارسایی عروق کرونری، پروبیوتیک و ویتامین D، تاثیرات مثبتی بر پارامترهای سلامت ذهن، hs-CRP ، NO سرم، کنترل گلایسمیک و سطح HDL-کلسترول داشته است.