اثر مصرف محصول ژری لاکت بر سلامت استخوان در زنان مبتلا به پوکی استخوان پس از یائسگی- (1501)

هدف: امروزه توسعه رویکردهای جایگزین برای پیشگیری و یا درمان استئوپروز، به عنوان یک بیماری پیشرفته استخوانی، در دست بررسی است. در میان مکمل های غذایی، پروبیوتیک می تواند اثرات مطلوبی بر متابولیسم استخوان داشته باشد. بنابراين هدف از اين مطالعه، ارزيابی اثرات مکمل پروبيوتيک چند گونه ای بر بيومارکرها و تراکم استخوان در زنان يائسه مبتلا به پوکي استخوان است.

روش کار: این کارآزمایی بالینی تصادفی دوسوکور در 50 بیمار مبتلا به استئوپنی 50 تا 72 ساله انجام شد. شرکت کنندگان به طور تصادفی به مدت 6 ماه به دو گروه مصرف کننده مکمل پروبیوتیک (ژری لاکت، شرکت زیست تخمیر ساخت ایران؛  N=25) یا دارونما (N = 25) تقسیم شدند. GeriLact شامل 7 گونه باکتری پروبیوتیک است. شرکت کنندگان 500 میلی گرم کلسیم و 200 واحد ویتامین D نیز روزانه دریافت کردند. سنجش تراکم استخوان(BMD) ستون فقرات کمر و مفصل ران و بیومارکرهای خون (اختصاصی استخوان) شامل: آلکالین فسفاتاز استخوانی(BALP)، اوستئوکلسین(OC)، C ترمینال تلوپپتید کلاژن تیپ 1 (CTX)، دئوکسی پیریدینولین(DPD)، هورمون پاراتیروئید(PTH)، 25-هیدروکسی ویتامین D و سایتوکاین های پیش التهابی سرم(TNF-α، IL-1β) در آغاز و پایان مطالعه اندازه گیری شدند.

یافته ها: پروبیوتیک چند گونه ای به طور معناداری سطح BALP (P=0.03) و CTX (P=0.04) را در مقایسه با گروه مصرف کننده دارونما کاهش داد. اما تأثیری بر سنجش تراکم استخوان ستون فقرات و مفصل ران نداشت. علاوه بر این، کاهش معناداری در سطح هورمون پاراتیروئید (P=0.01) و TNF-α (P=0.02) در گروه مداخله در مقایسه با گروه پلاسبو مشاهده شد.

نتیجه گیری: نتایج نشان داد که مصرف مکمل های پروبیوتیکی چند گونه ای به مدت 6 ماه از طریق کاهش سرعت تجزیه استخوان می تواند اثرات مطلوبی بر سلامت استخوان زنان یائسه داشته باشد.

کلمات کلیدی: پروبیوتیک، زنان یائسه، استئوپنی، استئوپروز، بیومارکرهای استخوان، سایتوکاین های پیش التهابی