اثرات محصول لاکتوکر و سلنیوم بر پارامترهای سلامت روان و پروفایل متابولیک در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 همراه با بیماری عروق کرونر قلب- (0302)

 مقدمه: هدف این مطالعه بررسی اثرات محصول ترکیبی پروبیوتیک (لاکتوکر) و مکمل سلنیوم بر شاخص­های سلامت روان و پروفایل متابولیک در بیماران دیابتی مبتلا به بیماری عروق کرونر قلب (CHD) بود.

 

روش­ها: این کارآزمایی بالینی تصادفی، دوسوکور و کنترل­ شده با دارونما بین 54 بیمار دیابتی مبتلا به CHD انجام شد. بیماران به طور تصادفی به دو گروه دریافت ­کننده روزانه 200 میکروگرم سلنیوم به علاوه 109×8 CFU پروبیوتیک (n=27) یا دارونما(n=27) به مدت 12 هفته تقسیم شدند. 

 

نتایج: محصول ترکیبی پروبیوتیک و سلنیوم در مقایسه با دارونما به طور قابل توجهی کاهش در شاخص پرسشنامه افسردگی بِک (P=0.01)(BAI) و شاخص پرسشنامه­ اضطراب بِک (p=0.02 )(BAI) داشت. پروبیوتیک همراه با سلنیوم در مقایسه با دارونما قند خون ناشتا (P=0.003)(FPG)، سطح انسولین سرم (p<0.001) و مقاومت به انسولین (p<0.001) را کاهش و حساسیت به انسولین (p<0.001) را افزایش داد. علاوه بر این، ترکیب دو محصول، تری ­گلیسیرید (P=0.003)، VLDL (P=0.003)، کلسترول کل (P=0.02) و پروتئین P=0.02) hs-CRP) را کاهش داده و نیتریک اکسید (p<0.001)، ظرفیت آنتی ­اکسیدانی تام (p<0.001)(TAC) و گلوتاتیون کل (p<0.001) را در مقایسه با دارونما افزایش داد.

 

نتیجه­ گیری: محصول ترکیبی پروبیوتیک و سلنیوم در بیماران دیابتی با CHD شاخص های سلامت روان و وضعیت پروفایل­ متابولیک را بهبود می­ بخشد.

 

کلمات کلیدی: سلنیوم، پروبیوتیک، سلامت روان، پروفایل­ متابولیک، دیابت ملیتوس