نوع زایمان بر میکروبیوم روده نوزادان تاثیرگذار است!

نوع زایمان بر میکروبیوم روده نوزادان تاثیرگذار است!

دانشمندان سالها با این سوال روبرو بودند که آیا روش زایمان در اینکه چه میکروارگانیسم هایی در روده نوزادان کلونیزه شوند، نقشی ایفا می کند؟ به تازگی محققان با انجام یکی از بزرگترین مطالعات بر روی میکروب های روده نوزادانِ تازه به دنیا آمده، این نظریه را به اثبات رساندند که روش زایمان بر میکروفلور روده نوزادان موثر است.

براساس تازه ترین تحقیقات، نوزادانی که از طریق سزارین به دنیا می آیند میکروفلور گوارشی متفاوتی با نوزادانی که به صورت طبیعی به دنیا می آیند، دارند. اگرچه این تفاوت ها با گذشت زمان و پس از 6 تا 9 ماهگی از بین می روند، اما ممکن است پیامدهای منفی بیشتری نیز بر سلامتی نوزادان در آینده داشته باشند. همانطور که تاکنون مشخص شده است زایمان به روش سزارین می تواند ریسک ابتلای نوازدان به آسم، انواع آلرژی و بیماری های خودایمنی را افزایش دهد.

در مطالعه اخیر که در مجله Nature منتشر شده، محققانی از دانشگاه لندن (UCL) و دانشگاه بیرمنگهام، به بررسی 1679 نمونه از میکروفلور گوارشیِ 600 نوزاد تازه متولد شده و 175 مادر پرداختند. آنها همچنین از 314 نوزاد که با زایمان طبیعی و 282 نوزاد که به روش سزارین به دنیا آمده بودند، در 4، 7 و 21 روز پس از تولد،  نمونه مدفوع گرفتند. همچنین محققان تا یک سالگی گروهی از این نوزادان را زیر نظر گرفتند.

نتایج آزمایشات نشان داد نوزادانی که به روش طبیعی به دنیا آمده اند بیشتر میکروفلور گوارشی خود را از ماردشان گرفته اند اما نوزادانی که به روش سزارین به دنیا آمده اند بیشتر این میکروب ها را از محیط بیمارستان دریافت کرده اند.

محققان همچنین دریافتند که میکروبیوتای روده نوزادان که از واژن مادرشان نشات نمی گیرید بلکه این میکروب ها از روده  مادران ناشی می شود.

علاوه بر روش زایمان، محققان دریافتند آنتی بیوتیک هایی که به صورت سیستمی پیش از عمل سزارین به مادران داده می شود، در ترکیب میکروفلور گوارشی نوزادان نقش مهمی ایفا می کنند.

تا زمان شیر دادن به نوزادان ( بین 6 تا 9 ماهگی)، محققان مشاهده کردند که تفاوت های موجود در ترکیب میکروفلور گوارشی، بجز تفاوت در تعدادی از باکتری ها که با تقویت سیستم ایمنی و کمک به سرکوب التهاب ارتباط دارند، از بین رفته اند. نوزادانی که با سزارین به دنیا می آیند، دارای سطوح بسیار پایینی از این باکتری ها می باشند و این موضوع تا 9 ماهگی همچنان ادامه خواهد داشت.