سیزدهمین برنامه جامع علمی-فصلی ، انجمن پزشکان عمومی ایران

 


شرکت زیست تخمیر مفتخر است در سیزدهمین برنامه جامع علمی-فصلی انجمن پزشکان عمومی ایران  مورخ 2 ال 4 آبان  1397 ، در سالن همایش های رازی میزبان شما اساتید و پزشکان گرامی باشد.